เช็ค 3 แนวปฏิบัติ เดินทาง "เข้าประเทศ" วิธีไหน ไม่ต้องกักตัว

เช็ค 3 แนวปฏิบัติ เดินทาง "เข้าประเทศ" วิธีไหน ไม่ต้องกักตัว

"ศบค." เผย 3 แนวทางปฏิบัติ เดินทาง "เข้าประเทศ" กักตัวตามที่ราชการกำหนด , แซนด์บ็อกซ์ และ Test and go เดินทางทางอากาศ ไม่กักตัว ไปได้ทุกพื้นที่

วันนี้ (29 ต.ค. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล “นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน” โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.  สรุปผลจาก ที่ประชุม ศบค. ในประเด็นการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร จะสอดคล้องกับที่จะเปิดประเทศ มาตรการมีความสำคัญอย่างยิ่ง ตอนนี้หากจำได้ เรามีระบบดูแลผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศ ได้แก่ กักตัวเท่านั้น เดิม 14 วันเต็ม ตอนนี้มีวัคซีนเข้ามา มีการปรับวิธีการ และ วิธี แซนด์บ็อกซ์อย่างภูเก็ต วันนี้มีวิธีใหม่ คือ “Test and go” เดินทางทางอากาศ ไม่กักตัว ไปได้ทุกพื้นที่ 

 

Quarantine Facilitine (AQ, OQ, AHQ, SQ) ทุกช่องทาง กักตัว

 

ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง :

 • ก่อนเข้าราชอาณาจักร (Thailand Pass)
 • เข้าราชอาณาจักร (หมอชนะ)
 • ผู้ประกอบการ/รพ./หน่วยงาน (COSTE)

ประเทศต้นทาง :

 • เดินทางมาจากประเทศใดก็ได้

การกักตัว :

 • กักตัวในสถานที่กักกันที่ราชการกำหนด
 • ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ทุกช่องทางกักตัว 7 วัน 
 • ไม่ได้รับวัคซีน มาทางอากาศ น้ำ กักตัว 10 วัน
 • มาจากบก 14 วัน

หลักฐานการฉีดวัคซีน :

 • ไม่ได้รับหรือได้รับวัคซีนไม่ครบเกณฑ์ที่กำหนด
 • ได้รับวัคซีนแต่ไม่เข้าเกณฑ์ T&G หรือ Sandbox

หลักฐานการจองที่พัก :

 • มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก
 • สถานที่กักกันที่ราชการกำหนด จำนวน 7 , 10 , 14 วัน

ประกันภัย :

 • ประกันภัยในวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์ (ยกเว้นคนไทยมีสิทธิ์รักษาพยาบาลอยู่แล้ว )

ผลการตรวจเชื้อโควิด RT-PCR :

 • ผลตรวจหาเชื้อด้วย RT-PCR ออกภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง
 • คนไทยไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทาง

การตรวจเชื้อโควิดเมื่อเดินทางถึงไทย :

 • RT-PCT จำนวน 2 ครั้ง 
 • ครั้งแรก วันที่เดินทาง (วันที่ 0-1)
 • ครั้งที่สอง วันที่ 6-7 หรือ วันที่ 8-9 แล้วแต่กรณี

 

Sandbox Program ทางอากาศ พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

 

ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง :

 • ก่อนเข้าราชอาณาจักร (Thailand Pass)
 • เข้าราชอาณาจักร (หมอชนะ)
 • ผู้ประกอบการ/รพ./หน่วยงาน (COSTE)

ประเทศต้นทาง :

 • เดินทางมาจากประเทศใดก็ได้

การกักตัว :

 • พำนักในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา 7 วัน

หลักฐานการฉีดวัคซีน :

 • ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทาง ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่มากับผู้ปกครอง

หลักฐานการจองที่พัก :

 • มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก SHA+ ในพื้นที่ Sandbox จำนวน 7 วัน

ประกันภัย :

 • ประกันภัยในวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์ (ยกเว้นคนไทยมีสิทธิ์รักษาพยาบาลอยู่แล้ว )

ผลการตรวจเชื้อโควิด RT-PCR :

 • ผลตรวจหาเชื้อโควิด RT-PCR ออกภายใน 72 ชม.ก่อนเดินทาง

การตรวจเชื้อโควิดเมื่อเดินทางถึงไทย :

 • ครั้งที่ 1 ตรวจด้วย RT-PCR ครั้งที่ 2 ตรวจ ATK ด้วยตัวเองเมื่อมีอาการหรือในวันที่ 6 – 7

 

“Test and go ทางอากาศ ไม่กักตัว เดินทางได้ทุกที่”

 

ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง :

 • ก่อนเข้าราชอาณาจักร (Thailand Pass)
 • เข้าราชอาณาจักร (หมอชนะ)
 • ผู้ประกอบการ/รพ./หน่วยงาน (COSTE)

ประเทศต้นทาง :

 • เดินทางมาจากประเทศที่กำหนด (พำนักในประเทศที่กำหนดมากกว่า 21 วัน ก่อนเดินทาง ยกเว้นจากประเทศไทย)

การกักตัว :

 • พำนักเพื่อรอผลตรวจ RT-PCR ใน AQ / SHA+ ที่มี รพ. คู่ปฏิบัติการ 1 วัน

หลักฐานการฉีดวัคซีน :

 • ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่มากับผู้ปกครอง

หลักฐานการจองที่พัก :

 • มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก SHA+ หรือ AQ จำนวน 1 วัน รวมค่าตรวจ RT-PCR + ATK

ประกันภัย :

 • ประกันภัยในวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์ (ยกเว้นคนไทยมีสิทธิ์รักษาพยาบาลอยู่แล้ว )

ผลการตรวจเชื้อโควิด RT-PCR :

 • ผลตรวจหาเชื้อโควิด RT-PCR ออกภายใน 72 ชม.ก่อนเดินทาง

การตรวจเชื้อโควิดเมื่อเดินทางถึงไทย :

 • ครั้งที่ 1 ตรวจด้วย RT-PCR ครั้งที่ 2 ตรวจ ATK ด้วยตัวเองเมื่อมีอาการหรือในวันที่ 6 – 7

 

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แจ้งว่า มีการให้จองบัตรโดยสารเครื่องบินเข้ามา มีการจองแล้วจาก 15 ประเทศ ยอดการจอง 10919 คน ที่ประสงค์จะเข้ามาในช่วง 1 – 15 พ.ย. 64 ขณะที่ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ที่ผ่านมา มีคนเดินทางเข้ามาแล้วราว 4 หมื่นกว่าคน” โฆษก ศบค. กล่าว 

 

เช็ค 3 แนวปฏิบัติ เดินทาง "เข้าประเทศ" วิธีไหน ไม่ต้องกักตัว