นนท์ Student เปิดให้ตรวจสอบ ยืนยันนัดฉีดวัคซีนเข็ม2

นนท์ Student เปิดให้ตรวจสอบ ยืนยันนัดฉีดวัคซีนเข็ม2

นนท์ Student เปิดให้ตรวจสอบ ยืนยันนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 สำหรับ นักเรียน/นักศึกษาอายุ 12 - 18 ปี ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันนัดที่นี่

นนท์ Student เปิดให้ตรวจสอบ ยืนยันนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 สำหรับ นักเรียน/นักศึกษาอายุ 12 - 18 ปี สำหรับผู้ฉีดวัคซีนเข็ม 1 กับนนท์ Student เมื่อวันที่ 15 - 17 ต.ค. ขอให้เข้าระบบเพื่อยืนยันนัดฉีดเข็ม 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ต. ถึง วันที่ 2 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17.00 น.

เข้าระบบนนท์พร้อม เพื่อตรวจสอบรายชื่อและยืนยันนัด ที่ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/.../conte.../nontstudent2 สถานที่ฉีดวัคซีน IMPACT Exhibition Center Hall 5 -6 วันที่ 5 - 7 พ.ย. 2564

กรุณาพิมพ์เอกสารบันทึกการให้บริการและยินยอมการรับวัคซีนโควิด-19 ออกจากระบบ และนำไปด้วยในวันฉีดวัคซีน (เอกสารต้องมีลายเซ็นผู้ปกครอง)

เด็กนักเรียน/นักศึกษาผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปในวันฉีดวัคซีนด้วย

หากไม่นำบัตรประชาชนมาด้วย จะไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้

 

นนท์ Student เปิดให้ตรวจสอบ ยืนยันนัดฉีดวัคซีนเข็ม2