ลุยฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" นักเรียนมัธยมต้น สังกัด กทม. 18-20 ต.ค.นี้

ลุยฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" นักเรียนมัธยมต้น สังกัด กทม. 18-20 ต.ค.นี้

ลุยฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด กทม. 3.1 หมื่นคน จากทั้งหมด 37 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค.นี้

วันที่ 18 ต.ค. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงพื้นที่โรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์ เขตหลักสี่ เพื่อตรวจการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนสังกัด กทม.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สำหรับ กำหนดฉีด "วัคซีนไฟเซอร์" ของ กทม.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. มีที่สมัครใจฉีดวัคซีน ทั้งหมด 31,004 คน ซึ่งวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนจาก 37 โรงเรียน รวมนักเรียน 11,531 คน โดยกำหนดจุดฉีดวัคซีน ทั้งหมด 8 จุด ดังนี้ 

1.โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร จำนวน 3 โรงเรียน รวม 1,447 คน 

2.โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ บางกะปิ จำนวน 3 โรงเรียน รวม 1,696 คน 

3.โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน จำนวน 8 โรงเรียน รวม 1,602 คน 

4.โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ จำนวน 4 โรงเรียน รวม 1,808 คน 

5.โรงเรียนสานเสนนอก ประชาราษฎร์อนุกูล เขตดินแดง จำนวน 6 โรงเรียน รวม 1,552 คน 

6.โรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์ เขตหลักสี่ จำนวน 9 โรงเรียน รวม 1,402 คน 

7.โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ จำนวน 1 โรงเรียน รวม 1,013 คน 

8.โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน จำนวน 3 โรงเรียน รวม 1,011 คน 

สำหรับในวันที่ 19 ต.ค. เป็นการฉีดวัคซีนให้นักเรียนสังกัด กทม.ในครั้งสอง ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 จุด รวม 9,420 คน และครั้งสาม ในวันที่ 20 ต.ค. จำนวน 7 จุด รวม 10,053 คน