รมว.แรงงาน ชี้แจงช่วยเหลือดูแลลูกจ้างบริลเลียนท์ฯ เต็มที่ ไม่เทแน่นอน

รมว.แรงงาน ชี้แจงช่วยเหลือดูแลลูกจ้างบริลเลียนท์ฯ เต็มที่ ไม่เทแน่นอน

รมว.แรงงาน ชี้แจงกรณีลูกจ้างบริลเลียนท์ฯ ยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรี ขอให้ช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้าง พร้อมยืนยัน ดูแลลูกจ้างอย่างเต็มที่ เน้นย้ำต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานโดยด่วน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (รมว.แรงงาน) เปิดเผยว่า กรณีสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นเนลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนลูกจ้าง บริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด เดินทางไปบริเวณศูนย์รับเรื่องรองทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรี และขอให้ช่วยแก้ปัญหาของลูกจ้างและเรียกร้องให้รัฐบาลนำงบกลางมาจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อเป็นบรรเทาความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ซึ่งเป็นวันงานที่มีคุณค่า (Decent Work Day) นั้น

รัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้างและให้ความสำคัญในการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎมายคุ้มครองแรงงานจากรัฐบาลและกระทรวงแรงงานโดยเร่งด่วน

อ่านข่าว : SMEs เฮ! ก.แรงงานอุดหนุนค่าจ้าง หัวละ 3,000 บาท 3 เดือน

 

  • ก.แรงงานดูแลลูกจ้างแล้ว1,200 กว่าราย

ในเรื่องนี้ได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าไปช่วยเหลือลูกจ้าง บริษัท บริลเลียนท์ฯ ที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 1,388 คน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เนื่องจากนายจ้างปิดกิจการและไม่ได้รับเงินชดเชย โดยผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือนั้น พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242,686,682.71 บาท ซึ่งนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จึงได้แจ้งความดำเนินคดีอาญานายจ้าง ฐานฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ปัจจุบันศาลได้ออกหมายจับกรรมการผู้มีอำนาจแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 และนิติกรได้ยื่นฟ้องนายจ้างให้ปฏิบัติจ่ายเงินตามคำสั่งข้างต้นต่อศาลแรงงาน โดยศาลแรงงานนัดพิจารณาวันที่ 18 ตุลาคมนี้ 

ส่วนของการดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้าง เบื้องต้นได้บรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกจ้างโดยจ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จำนวน 1,231 คน เป็นเงินจำนวน 22,321,856 บาท และสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินประกันการว่างงานแก่ลูกจ้าง เป็นเงินจำนวน 65,540,768 บาท

 

            

  • มอบกรมจัดการหารับผู้ว่างงานเข้าทำงาน

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้กรมจัดหางานจัดตำแหน่งงานเพื่อรองรับผู้ว่างงานในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน 1,834 ตำแหน่ง ล่าสุดได้มอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีหนังสือถึงสำนักงบประมาณขอหารือและทบทวนการนำเงินงบกลางจำนวน 242 ล้านบาท มาจ่ายให้ลูกจ้าง เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างบริลเลียนท์ฯ ให้ได้รับเงินค่าชดเชยตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
      
นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมได้มอบหมายให้นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างได้รับผลกระทบจากนายจ้างปิดกิจการ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ในการประชุมผู้แทนลูกจ้างได้ยื่นข้อเรียกร้อง จำนวน 4 ข้อ คือ

1) ขอให้นำเงินจำนวน 242,686,862.71 บาท มาจ่ายให้แก่ลูกจ้างก่อน

2) ขอให้ติดตามนายจ้างดำเนินการจ่ายค่าจ้างตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

3) ขอให้ดำเนินคดีอาญากับนายจ้างอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่นายจ้างรายอื่น

4) ขอให้รัฐบาลหาแนวทางหรือมาตรการไม่ให้นายทุนต่างชาติเอาเปรียบลูกจ้าง

กรมได้ชี้แจงผลการดำเนินการต่อที่ประชุมดังนี้ 1. กรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน กรมฯได้ดำเนินคดีอาญา คดีแพ่งนายจ้าง และได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างแล้ว 2. กรณีนายจ้างเลิกจ้างและไม่จ่ายเงินตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ได้เสนอแนวทางกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง เป็นต้น

ทั้งนี้ ท่านดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ประธานการประชุม ได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือโดยให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามตัวนายจ้างนำเงินมาชดใช้แก่ลูกจ้างรวมทั้งการรับโทษตามกฎหมาย และให้นำเรื่องที่ผู้แทนลูกจ้างขอให้รัฐบาลดำเนินการนำเงินงบประมาณกลางมาจ่ายเยียวยาให้ลูกจ้างนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรี โดยเสนอผ่าน ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา ต่อไป.