มาตรา 40 ยังไม่ได้เงินเยียวยา แจ้งด่วน 4 ขั้นตอนจากประกันสังคม www.sso.go.th

มาตรา 40 ยังไม่ได้เงินเยียวยา แจ้งด่วน 4 ขั้นตอนจากประกันสังคม www.sso.go.th

เกาะติดอัพเดท มาตรา 40 ยังไม่ได้เงินเยียวยา แจ้งด่วน 4 ขั้นตอนจากประกันสังคม www.sso.go.th รีบเลยก่อนหมดเวลาทบทวนสิทธิ์

ยังคงติดตามอัพเดท มาตรา 40 ยังไม่ได้เงินเยียวยา แจ้งด่วน 4 ขั้นตอนจาก "ประกันสังคม" www.sso.go.th รีบเลยก่อนหมดเวลาทบทวนสิทธิ์

อัพเดทเงินเยียวยาประกันสังคม รอบ 2 สำหรับ ผู้ประกันตน มาตรา 40 ทยอยโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์แล้ว ปรากฎว่ายังมีบางรายยังไม่ได้รับเงินเยียวยา

วิธีตรวจสอบสิทธิง่ายๆ ดังนี้ 

1. คลิกเข้าไปที่ ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40) 

2. กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสตามภาพที่กำหนดให้ แล้วกดตรวจสอบสิทธิ

3. หากผ่านระบบจะขึ้นข้อความสีเขียวว่า ‘ได้รับสิทธิ’

หากตรวจสอบแล้วไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2564 

- ผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 40 ผู้ที่มีสามารถยื่นทบทวน ต้องเป็นผู้ประกันตนที่มีสถานะ Active หรือเป็นผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกตามวันที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ คือ

- พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และ สงขลา ที่สมัคร มาตรา 40 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

- พื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา

- พื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ตาก, นครนายก, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี และ อ่างทอง ที่สมัคร มาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกในวันที่ 24 สิงหาคม 2564
 


ล่าสุดอัพเดทจากประกันสังคม

กรณีผู้ประกันตน สอบถามเงินเยียวยา ม.40 รอมาจะเข้า 4 เดือนแล้วยังไม่ได้ ขณะที่ผู้ประกันตนที่อยู่พื้นที่ 13 จังหวัด บางรายได้รอบ 2 แล้ว แต่นี้ยังไม่ได้สักรอบนั้น

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊คว่า

1. หากระบบแจ้งว่าได้รับสิทธิแต่ไม่ปรากฎเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร แนะนำให้ท่านตรวจสอบเบื้องต้นจากแอพเป๋าตังว่าผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชนหรือไม่ และผูกไว้กับธนาคารอะไร

2. หากผู้ประกันตนตรวจสอบในระบบแจ้งว่าได้รับสิทธิแต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประขาชน แนะนำให้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ระบบจะประมวลผลดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนใหม่ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งทุกวันพฤหัสบดี จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ (วันที่ 31 ธันวาคม 2564 )

3. หากผู้ประกันตนตรวจสอบในระบบมีการโอนเงินเยียวยาให้แล้วแต่เงินไม่เข้าบัญชี แนะนำให้ติดต่อธนาคารขอให้ธนาคารออกหนังสือรับรอง (สเตทเมนท์) และนำเอกสารติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม

 

 

4. หากตรวจสอบแล้วระบบแจ้งว่าไม่ได้สิทธิ หรือได้รับสิทธิแต่เงินไม่เข้าบัญชีแนะนำให้ยื่นทบทวนสิทธิ ภายใน 31 ตุลาคม 2564 (ผู้มีสิทธิยื่นทบทวนสิทธิต้องเข้าเงื่อนไขและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด) เอกสารที่ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่มีเลข 13 หลัก และใบเสร็จรับเงิน

หรือตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น โดยแจ้งเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th , facebook inbox , Web chat หรือสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ "ประกันสังคม" แนะนำ ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

สำนักงานประกันสังคม จับมือ กรมการจัดหางาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่ว่างงาน ขึ้นทะเบียนรายงานตัว และขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่ หรือ Application “ไทยมีงานทำ” เพื่อขึ้นทะเบียนว่างงานพร้อมแนบ ไฟล์เอกสารสำเนาบัญชี ธนาคารประเภทออมทรัพย์ในระบบฯ โดยไม่ต้องติดต่อยื่นเอกสารใดๆ ที่สำนักงานประกันสังคม หรือสำนักงานจัดหางานอีก

มาตรา 40 ยังไม่ได้เงินเยียวยา แจ้งด่วน 4 ขั้นตอนจากประกันสังคม www.sso.go.th