"แอสตร้าเซนเนก้า" ญี่ปุ่นมอบให้ไทยล็อต 3 จำนวน 3 แสนโดส ถึงแล้ว

"แอสตร้าเซนเนก้า" ญี่ปุ่นมอบให้ไทยล็อต 3 จำนวน 3 แสนโดส ถึงแล้ว

วัคซีน "แอสตร้าเซนเนก้า" ญี่ปุ่นส่งมอบให้ไทย ล็อต 3 จำนวน 3 แสนโดส ถึงไทยแล้ววันนี้ (26 ก.ย. 64) รวมวัคซีนที่ญี่ปุ่นมอบให้ไทยแล้วจำนวน 1.65 ล้านโดส

วันนี้ (26 ก.ย. 64) กระทรวงการต่างประเทศ ระบุผ่านเฟซบุ๊ก กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand โดยระบุว่า ไทยขอบคุณไมตรีจิตของญี่ปุ่นที่มอบวัคซีน AstraZeneca ล็อตที่ 3 จำนวน 300,000 โดส ซึ่งเดินทางถึงไทยแล้ววันนี้ (26 ก.ย.64) ซึ่งเป็นวันครบรอบ 134 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่น รวมวัคซีนที่ญี่ปุ่นมอบให้ไทยแล้วจำนวน 1.65 ล้านโดส

 

"แอสตร้าเซนเนก้า" ญี่ปุ่นมอบให้ไทยล็อต 3 จำนวน 3 แสนโดส ถึงแล้ว

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กระทรวงการต่างประเทศ 

 

  • ลงนามแลกเปลี่ยนไทยญี่ปุ่น


ทั้งนี้ การส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ได้มีการลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 และมีจัดส่งถึงไทยล็อตที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยมีจำนวน1,053,090 โดส เป็นวัคซีนของบริษัท AstraZeneca ซึ่งผลิตที่ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท KM Biologics Co., Ltd. และบริษัท Daiichi Sankyo Co., Ltd.

  • แอสตร้าฯ ล็อต 2 และอุปกรณ์การแพทย์ 

 

ขณะเดียวกัน เมื่อต้นเดือน ก.ย. ที่ผานมา สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ ระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจที่จะบริจาควัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เพิ่มเติมจำนวนประมาณ 3 แสนโดส ให้แก่ประเทศไทย กำหนดส่งมอบถึงไทยราว 8 ก.ย. 64ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนและส่งความช่วยเหลือทางด้านวัคซีนและอื่นๆ แก่ประเทศไทยอีกด้วย อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 775 เครื่องเพื่อผู้ป่วยโควิด รวมถึงการเตรียมความพร้อมระบบลูกโซ่ความเย็นที่มีความจำเป็นต่อการจัดเก็บและการขนส่งวัคซีนและการส่งเสริมระบบการตรวจหาเชื้อและการพัฒนายารักษาโรค

  • ญี่ปุ่นมอบแอสตร้าฯ ให้ประเทศใดอีก


จากการรายงานของ รอยเตอร์ ระบุว่า วันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา นาย โทชิมิตสึ โมเตกี รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น แถลงที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นว่า รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดจะจัดส่งวัคซีน "แอสตร้าเซนเนก้า" ที่ผลิตโดยบริษัทในประเทศญี่ปุ่นให้กับประเทศในเอเชีย อีก 1.3 ล้านโดส 


โดยการบริจาคดังกล่าว ประเทศไต้หวัน จะได้รับ 500,000 โดส ยอดรวมวัคซีนบริจาคของญี่ปุ่นส่งมอบให้ไต้หวัน 3.9 ล้านโดส จัดส่งให้เวียดนาม 400,000 โดส ไทย 300,000 โดส และ 100,000 โดสให้กับประเทศบรูไน รวมแล้ว ญี่ปุ่นบริจาควัคซีนให้กับประเทศต่างๆ ไปกว่า 23 ล้านโดส