เช็คขั้นตอนขอรับ "ชุดตรวจ ATK" ฟรี ผ่าน "แอพฯ เป๋าตัง"

เช็คขั้นตอนขอรับ "ชุดตรวจ ATK" ฟรี ผ่าน "แอพฯ เป๋าตัง"

สปสช. แจก ชุดตรวจ ATK ให้ตรวจเอง ผ่านแอปเป๋าตัง เบื้องต้นแจกคนละ 2 ชุด ใช้ตรวจห่างกัน 5 วัน มีเงื่อนไข และขั้นตอนดังนี้

กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าแจกชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบ Self-test สำหรับให้ประชาชนตรวจโควิดด้วยตัวเอง โดยมีจำนวนชุดตรวจ ATK ทั้งหมด 8.5 ล้านชุด

 • ใครมีสิทธิได้รับชุดตรวจ ATK ฟรี 

ช่องทางการกระจายนั้น จะกระจายผ่านหน่วยบริการที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพใน 2 รูปแบบ คือ

1.แจกให้ชุมชนแออัด รวมทั้งกระจายไปตามตลาดต่างๆ โดยที่ทางผู้นำชุมชน หรือผู้ประสานงาน หรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะดำเนินการรับชุดตรวจและกระจายให้กลุ่มเป้าหมายโดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางมารับที่หน่วยบริการ ใน กทม.ลงทะเบียนรับ ATK กับศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ส่วนต่างจังหวัด ลงทะเบียนรับ ATK กับหน่วยบริการในพื้นที่ เช่น รพ.สต. หรือ รพ.ใกล้ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด)
2.ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก)
3.ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด
4.ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

2.แจกที่หน่วยบริการ ได้แก่ รพ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง รวมถึงคลินิก และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่สีแดงเพื่อให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงนำกลับไปตรวจที่บ้าน โดยประชาชนขอรับผ่านแอปเป๋าตัง หากเข้าเกณฑ์ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง จะมีขั้นตอนให้ดูร้านขายยาใกล้บ้าน และโทรประสานเพื่อไปขอรับหรือให้ผู้อื่นไปรับที่หน่วยบริการ ซึ่งวิธีดูว่ามีหน่วยบริการไหนเข้าร่วมบ้างนั้น

 • ขั้นตอนขอรับชุดตรวจ ATK ผ่านแอพฯเป๋าตัง

หากใครยังไม่มีแอพฯเป๋าตัง สามารถดาวน์โหลด และยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้ โดยมีขั้นตอนการขอรับชุดตรวจ ATK แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

ขั้นตอนการทำแบบประเมินหาความเสี่ยง เพื่อรับชุดตรวจ

 1. เปิดหน้าเป๋าตัง กดเลือก ฟรีชุดตรวจโควิด
 2. แบบประเมินก่อนรับชุดตรวจ
 3. เลือกจังหวัด และตอบแบบประเมินวิเคราะห์หาความเสี่ยง
 4. แบบประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว พบว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อจึงได้รับสิทธิขอรับชุดตรวจ 2 ชุด ที่หน่วยบริการภายในวันที่ทำแบบประเมินฯ

เช็คขั้นตอนขอรับ "ชุดตรวจ ATK" ฟรี ผ่าน "แอพฯ เป๋าตัง"  

ขั้นตอนการค้นหา หน่วยบริการ

 1. สามารถค้นหาหน่วยรับบริการได้ที่ปุ่ม หน่วยบริการใกล้ฉัน เพื่อขอรับชุดตรวจ
 2. ตรวจสอบหน่วยบริการที่ใกล้เคียง
 3. และสามารถติดต่อเพื่อตรวจสอบ และขอนัดรับชุดตรวจได้

เช็คขั้นตอนขอรับ "ชุดตรวจ ATK" ฟรี ผ่าน "แอพฯ เป๋าตัง"

ขั้นตอนการรับชุดตรวจ ตรวจ และบันทึกผล

 1. เมื่อถึงหน่วยบริการที่ร่วมโครงการแล้ว กดปุ่มสแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ
 2. สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ
 3. เมื่อรับชุดตรวจแล้ว ทำการตรวจด้วยตนเอง
 4. ทำการบันทึกผลตรวจ โดยกดปุ่มบันทึกผลตรวจ
 5. ทำการบันทึกผลตรวจ และกดยืนยัน
 6. กดยืนยันผลตรวจ
 7. ถ้าผลเป็นบวกสามารถลงทะเบียนเข้ารับการรักษา Home Isolation ของ สปสช. โดยเลือกช่องทางการรักษาตัวที่พักปัจจุบัน หรือรักษาตัวที่ภูมิลำเนาได้

เช็คขั้นตอนขอรับ "ชุดตรวจ ATK" ฟรี ผ่าน "แอพฯ เป๋าตัง"

เช็คขั้นตอนขอรับ "ชุดตรวจ ATK" ฟรี ผ่าน "แอพฯ เป๋าตัง"