แจ้ง! "ผู้ประกันตนม.33" รีบยื่นขอรับสิทธิบุตร รับเงินสงเคราะห์บุตร

แจ้ง! "ผู้ประกันตนม.33" รีบยื่นขอรับสิทธิบุตร รับเงินสงเคราะห์บุตร

สปส.แจ้ง "ผู้ประกันตนม. 33" ที่ออกจากงาน หรือเปลี่ยนงาน รีบยื่นเรื่องขอรับสิทธิบุตรคนเดิมอย่างต่อเนื่อง กับประกันสังคม เพื่อรับเงินสงเคราะห์บุตร

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนม. 33 ที่มีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์  และอยู่ระหว่างได้รับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรจำนวน 800 บาท/เดือน จากสำนักงานประกันสังคม และได้ออกจาการงาน

อ่านข่าว : เยียวยา "ประกันสังคม" ม.40 เงินเข้าวันไหน รีบเช็ค บางกลุ่มได้ 2 เด้ง 10,000 บาท

 

  • "ผู้ประกันตนม.33"รีบยื่นรับสิทธิบุตรคนเดิม

ต่อมาได้กลับเข้าทำงานใหม่ หรือเปลี่ยนสถานะจากผู้ประกันตน ม. 33 เป็นผู้ประกันตนม. 39 ทำให้ในช่วงของเดือนถัดไปจะไม่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร

สำนักงานประกันสังคม ขอแจ้งให้ผู้ประกันตนรีบดำเนินการยื่นเรื่องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือสถานะของผู้ประกันตนเพื่อการรับเงินสงเคราะห์บุตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอใช้ “สิทธิบุตรคนเดิม” กับสำนักงานประกันสังคม

 

 

  •  ยื่นขอรับ "เงินสงเคราะห์บัตร" ได้ที่สปส.ทุกจังหวัด

โดยผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดหนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ได้ที่ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม พร้อมนำบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้พร้อมสำเนา

กรอกข้อมูลให้ครบ พร้อมทั้งเซ็นเอกสาร และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่จะใช้รับเงินสงเคราะห์บุตร ณ ปัจจุบัน พร้อมสำเนา (ในกรณีต้องการเปลี่ยนธนาคาร) มายื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)