เฮ!ผู้ประกันตนม.33ใน 13 จ.พื้นที่สีแดงเข้ม รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก 1เดือน

เฮ!ผู้ประกันตนม.33ใน 13 จ.พื้นที่สีแดงเข้ม รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก 1เดือน

ครม.เห็นชอบ ผู้ประกันตนม.33 ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ได้รับเงินเยียวยาเพิ่ม 2,500 บาท อีก 1 เดือน เริ่มโอนเงินเยียว ก.ย.นี้

วันนี้ (7 ก.ย.2564) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งเห็นชอบเพิ่มกรอบวงเงินอนุมัติ 16,103 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง/ผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รอบที่ 2 อีกคนละ 2,500 บาท ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

 

  • 'ผู้ประกันตนม.33' รับเงินเยียวยาเพิ่ม ก.ย.นี้

ทั้งนี้ สาเหตุที่ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัดดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 2 รอบนั้น เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ถูกรัฐสั่งปิดกิจการตั้งแต่เดือน ก.ค.-ส.ค. 64 เป็นเวลา 2 เดือน เช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ในรอบที่ 2

กลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติม ได้แก่ นายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (สูงสุดไม่เกิน 200 คน) จำนวน 194,660 ราย (3,000 บาท/คน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,257 ล้านบาท และผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทย จำนวน 3,538,530 คน (2,500 บาท/คน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,846 ล้านบาท โดยจะเริ่มโอนเงินเยียวยาเดือนที่สองภายในเดือนกันยายน 2564 นี้

 

  • ฝากนายจ้าง/ผู้ประกันตนสงสัยโทร 1506

รมว.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มอบหมายให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิได้รับความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตครั้งนี้ ซึ่งผลการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา ในภาพรวมเป็นที่น่าพอใจมาก สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว กว่า 41,160 ล้านบาท คิดเป็น 97%

หากนายจ้างหรือผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน โทร 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง