ย้ำอีกครั้ง! "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 พื้นที่แดงเข้ม เช็ควิธียื่นทบทวนสิทธิ์

ย้ำอีกครั้ง! "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 พื้นที่แดงเข้ม เช็ควิธียื่นทบทวนสิทธิ์

มาตรการเยียวยา "ประกันสังคม" สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ม.39 พื้นที่สีแดงเข้ม กลุ่มตกหล่น ขอทบทวนสิทธิ์ "รับเงินเยียวยา" ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ต.ค. 2564 เช็ควิธียื่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่นี่

เกาะติดความคืบหน้ากับ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" เรื่องมาตรการจ่ายเงินเยียวยา "ประกันสังคมผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโควิด-19 ของภาครัฐ โดยพื้นที่ 13 จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค. 2564) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยาใน 9 กลุ่มกิจการในพื้นที่ 13 จังหวัด แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ดังนี้

ย้ำอีกครั้ง! "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 พื้นที่แดงเข้ม เช็ควิธียื่นทบทวนสิทธิ์

ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินเยียวยา รอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท เงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกบัตรประชาชน ช่วงวันที่ 20-30 ก.ย. 2564

นายจ้างมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเงินเยียวยานายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน หรือสูงสุด 600,000 บาท เงินเข้าบัญชีในช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 2564

ผู้ประกันตนมาตรา 39 พื้นที่ 13 จังหวัด จะได้รับเยียวยา รอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ช่วงวันที่ 20-30 ก.ย. 2564

อ่านข่าว : อย่าลืม! ม.40 "ประกันสังคม" พื้นที่สีแดงเข้ม เช็คสถานะ ก่อนยื่นทบทวนสิทธิ์

เช็ควิธีทบทวนสิทธิ ประกันสังคม ม.33 ม.39

ล่าสุด เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ว่า ผู้ประกันตนในพื้นที่สีแดงเข้มที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ยื่นขอทบทวนสิทธิได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

"โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน" ตามที่บางส่วนได้มีการโอนเข้าบัญชีของผู้ประกันตนไปจำนวนหนึ่งแล้ว

ประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มตามที่รัฐบาลประกาศไปแล้วนั้น แล้วยังไม่ได้รับสิทธิการเยียวยา สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 2564

ย้ำอีกครั้ง! "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 พื้นที่แดงเข้ม เช็ควิธียื่นทบทวนสิทธิ์

สำหรับขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ มีดังนี้

1. โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th
2. พรินต์แบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
3. แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
4. นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ของท่าน ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)
**อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ย้ำอีกครั้ง! "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 พื้นที่แดงเข้ม เช็ควิธียื่นทบทวนสิทธิ์

หมายเหตุ

- สามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 2564 หากมีรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม ติดต่อที่ 1506 ไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

- ตามมติครม.ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ที่ประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่ 29 จังหวักควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะได้รับการเยียวยา 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน

- แต่หากเป็นผู้ที่อยู่พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มที่มีการล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน จำนวน 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท โดยเงินจะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น