10 หลักปฏิบัติ อยู่กับโควิด-19 ป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

10 หลักปฏิบัติ อยู่กับโควิด-19 ป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

'ศบค.' เผยการติดเชื้อโควิด-19 ปัจจุบัน หลายกรณีไม่สามารถหาต้นตอการระบาดได้ เนื่องจากเชื้อกระจาย ทั้งชุมชน และครอบครัว แนะแนวทาง 10 หลักปฏิบัติ อยู่กับ 'โควิด-19' แบบ New Normal 'ป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล'

วันนี้ (18 ส.ค. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กล่าวถึงการประชุม ศบค. ชุดเล็ก ซึ่งได้มีการพูดคุยถึง Universal Prevention for Covid-19 หรือการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

สิ่งสำคัญ คือ ต้องมีความเข้าใจว่าตอนนี้ในการรายงานผู้ติดเชื้อ หลายกรณีไม่สามารถค้นหาได้ว่า ผู้ติดเชื้อได้รับเชื้อมาจากใคร หรือเดินทางไปพื้นที่ไหน ต่างจากช่วงแรกการระบาด เพราะตอนนี้การแพร่กระจายเชื้อเป็นไปอย่างกว้างขวางทั้งชุมชนและ ครอบครัว

162927868298

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

ดังนั้น สธ.ได้เสนอแนวคิด Universal Prevention for Covid-19 เรียกได้ว่าเป็น "การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล" สาระสำคัญ คือ เราต้องอยู่กับโควิดให้ได้ โรคโควิด-19 จะยังคงอยู่กับประเทศและโลกอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับสมดุล การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ให้อยู่ได้

โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ขอให้ทุกคนคิดเสมอว่า คนทุกคนที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะสนิทแค่ไหน เป็นผู้ติดเชื้อ โดยที่อาจจะเป็นตัวเขาที่นำมาแพร่เชื้อ หรือเราอาจจะเป็นผู้ติดเชื้อหรือแพร่ได้

162927868368

  • หลักการปฏิบัติ Universal Prevention for Covid-19

1. ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

2. เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่

3. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน

4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอ จาม หรือสัมผัสวัตถุสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน

5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย หน้ากกาผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น (น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด)

7. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ

8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น

9. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุกสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสำรับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

10. หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อย ๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

162927868297