ศบค. แจงเสียชีวิตนิวไฮ 312 ราย จากการรายงานสะสม

ศบค. แจงเสียชีวิตนิวไฮ 312 ราย จากการรายงานสะสม

ศบค. รายงานผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 18 ส.ค. ติดเชื้อเพิ่ม  20,515 ราย 'เสียชีวิตนิวไฮ' 312 ราย แจง จำนวนผู้เสียชีวิตมาก จากการรายงานสะสมบางจังหวัด บางรายเสียชีวิตยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อ ทำให้การรายงานล่าช้า ทบตัวเลขมาในวันนี้

วันนี้ (18 ส.ค. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,515 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในประเทศและต่างประเทศ 20,267 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 248 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 968,957 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มอีก 312 ราย การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง 8,191 รายแล้ว ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 8,285 รายแล้ว ผู้ป่วยอาการหนัก 5,458 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจอีก 1,155 ราย รายงานถึงการตรวจเชื้อเข้าข่าย หรือ ATK อีก 7,210 ราย สะสม 45,613 ราย

162926499823

  • 'เสียชีวิตนิวไฮ' 312 ราย 

สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิต พบว่า สูงสุดเท่าที่มีการรายงาน เป็นชาย 174 ราย และ หญิง 138 ราย ชาวไทย 305 ราย เมียนมา 5 ราย กัมพูชา 1 ราย อังกฤษ 1 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป 194 ราย (62%) อายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 77 ราย (24%) รวมทั้งสองกลุ่ม 86% เสียชีวิตที่บ้าน 3 ราย ในจังหวัดลพบุรี 

ผู้ช่วย โฆษก ศบค. อธิบายว่า ตัวเลขที่สูงขึ้นในวันนี้ อาจมาจากรายงานสะสม เช่น ลพบุรี 25 ราย รายงานสะสมหลายวันที่ผ่านมา และ ชลบุรี 20 ราย แต่เดิมบวกลบ 10 รายต่อวัน จากการสอบถามไปทางจังหวัด ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูล และบางรายที่เสียชีวิต ยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อว่าติดเชื้อหรือไม่ ทำให้การรายงานล่าช้า ทบตัวเลขมาในวันนี้ด้วย

  • ฉีดวัคซีนทั่วประเทศ 24.6 ล้านโดส

ทั่วประเทศ ฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 17 ส.ค. 64 ฉีดไปแล้วกว่า 24,618,749 โดส แบ่งเป็น

เข็มที่ 1 จำนวน 18,726,405 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 5,381,676 ราย

เข็มที่ 3 จำนวน 510,668 ราย  

  • กทม. ฉีดวัคซีนแล้ว 7.5 ล้านโดส 

สำหรับในพื้นที่ กทม. ตั้งแต่ 28 ก.พ. - 17 ส.ค. 64 ฉีดวัคซีนแล้ว 7,563,907 โดส แบ่งเป็น 

เข็มที่ 1 จำนวน 6,082,706 ราย 

เข็มที่ 2 จำนวน 1,350,467 ราย 

เข็มที่ 3 จำนวน 130,734 ราย 

  • ผู้สูงอายุ กทม. ฉีดวัคซีนแล้ว 93.25% 

รายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสม ในพื้นที่กทม. หน่ยงานฉีดทุกสังกัด วันที่ 28 ก.พ. - 16 ส.ค. 64

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 1,041,828 คน

  • ฉีดสะสมเข็มที่ 1 จำนวน 971,523 คน คิดเป็น 93.25%
  • ฉีดสะสมเข็มที่ 2 จำนวน 60,093 คน คิดเป็น 5.77% 

บุคคลที่มีโรคประจำตัว เป้าหมาย 710,776 คน 

  • ฉีดสะสมเข็มที่ 1 จำนวน 683,972 คน คิดเป็น 96.23%
  • ฉีดสะสมเข็มที่ 2 จำนวน 72,573 คน คิดเป็น 10.21% 

  • เดลตาระบาด ทั่วโลกติดเชื้อรวม 209 ล้านราย

           

สำหรับสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 209,377,555 ราย  อาการรุนแรง 107,841 ราย รักษาหายแล้ว 187,668,010 ราย เสียชีวิต 4,394,676 ราย  5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 37,896,582 ราย
2. อินเดีย จำนวน 32,285,101 ราย
3. บราซิล จำนวน 20,417,204 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 6,621,601 ราย
5. ฝรั่งเศส จำนวน 6,504,978 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 34 จำนวน 968,957 ราย

 

"แต่เดิมสหรัฐฯ เคยลดลง 2-3 หมื่นราย ตอนนี้กลับขึ้นมาระดับแสน ทั้งๆ ที่ฉีดวัคซีนไปกว่า 55% ของประชากร ขณะที่ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี มีผู้ติดเชื้อสูงขึ้น มีความเป็นไปได้ว่าจากการผ่อนคลายการดำเนินต่างๆ และการแข่งขันฟุตบอล ตอนนี้ไทยอยู่อันดับที่ 34 หากเทียบประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา ลาว ยังมีการติดเชื้อต่อเนื่อง ขณะที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รายงาน ว่า ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลตา รวมถึงไทย ครอบคลุมทุกจังหวัดยกเว้น สุพรรณบุรี และหลายประเทศทั่วโลกมีทิศทางเดียวกันว่าเดลตาเพิ่มขึ้น" พญ.อพิสมัย กล่าว