มทร.อีสาน ส่งมอบ 'กัญชา' รพ.อโรคยศาล ความหวัง 'ผู้ป่วยมะเร็ง'

มทร.อีสาน ส่งมอบ 'กัญชา' รพ.อโรคยศาล ความหวัง 'ผู้ป่วยมะเร็ง'

ทร.อีสาน ส่งมอบกัญชา กว่า 50 กิโลกรัม ให้ 'รพ.อโรคยศาล' เพื่อนำไปปรุงยาตามตำรับสูตรยา วัดคำประมง เพื่อรักษา 'ผู้ป่วยมะเร็ง' ตั้งเป้าขยายผลปลูก วิจัย กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ ให้ครบทุกมิติ

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน ได้ดำเนินการภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนและผลักดันโครงการกัญชาทางการแพทย์ มาเป็นระยะเวลา 2 ปีกว่าภายใต้ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน 

ซึ่งปัจจุบัน มทร.อีสาน ได้รับอนุญาตปลูกและจำหน่ายยาตำรับที่มีกัญชาปรุงผสมในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยจังหวัดสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโธ  และในปัจจุบันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ มาเป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกัน

โดย มทร.อีสาน มีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษา และต่อยอดขยายผลจากการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง จ.อุดรธานี อโรคยาศาลวัดคำประมง กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  และเครือข่ายต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้กัญชาในการรักษาได้มากขึ้น

162608589665

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนากัญชงกัญชาและสมุนไพร มทร.อีสาน ได้นมัสการพระคุณเจ้าหลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดคำประมง จ.สกลนคร ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยที่รักษาผู้ป่วยเฉพาะทางด้านมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทย หรือ อโรคยศาลวัดคำประมง เข้าชมโรงเรือนปลูกกัญชาพันธุ์หางกระรอก ซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดสกลนคร และเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะในการนำไปสกัดเป็นยารักษาโรคมากที่สุด ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน จ.สกลนคร

ในโอกาสนี้ได้มอบหมายให้ อาจารย์อินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์ ผู้ช่วยคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยบุคลากร เป็นตัวแทนการส่งมอบกัญชาให้กับหลวงตาปพนพัชร์ ตามโครงการวิจัยร่วมกันของวัดคำประมงและ มทร.อีสาน จำนวนกว่า 50 กิโลกรัม ให้กับ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้านมะเร็ง อโรคยศาล วัดคำประมง เพื่อนำไปปรุงยาตามตำรับสูตรยา วัดคำประมง เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า วัดคำประมงจะมีพระที่รักษามะเร็งได้ผล และรู้จักกันดีในหมู่ ผู้ป่วยมะเร็ง ที่มุ่งเน้นการรักษาแบบองค์รวม ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาของมหาวิทยาลัย โดยมีรถตู้จากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้านมะเร็งอโรคยศาลวัดคำประมง เข้ามาดำเนินการเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

 

"จากเป้าหมายการดำเนินการ ในอนาคตจะมีการขยายผลในการปลูกและการวิจัย กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ ให้ครบทุกมิติในทุกพื้นที่ของ มทร.อีสาน ทั้งที่ศูนย์กลางนครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น  วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนคลัสเตอร์ด้านอาหารและสุขภาพ (Food & Health) โดยให้ สถาบันวิจัยและพัฒนากัญชงกัญชาและสมุนไพร มทร.อีสาน ในพื้นที่วิทยาเขตสกลนคร เป็นโมเดลต้นแบบในการขยายผลต่อไป" รศ.ดร.โฆษิต กล่าวทิ้งท้าย