พัฒนา 'ธุรกิจกัญชง กัญชา' ช่วย 'เกษตรกร' สร้างรายได้

พัฒนา 'ธุรกิจกัญชง กัญชา' ช่วย 'เกษตรกร' สร้างรายได้

สธ.จับมือ การยาสูบ พัฒนา 'ธุรกิจกัญชง กัญชา' ช่วย 'เกษตรกร' สร้างรายได้ ยันไม่เอาไปทำบุหรี่แน่นอน

ดร.ภก.อนันต์ชัย  อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ที่ได้เดินทางไปยังการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เพื่อเข้าเยี่ยมและหารือกับ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางขับเคลื่อนส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงและกัญชา  เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยมีรองผู้ว่าการด้านใบยา ผู้ชำนาญการปรุง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายใบยา ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายการแพทย์ สำนักพัฒนาธุรกิจ และสำนักกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วย

โดยการหารือในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก 'ธุรกิจกัญชง กัญชา' เป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความสนใจ การ ยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งหน่วยงานที่สนใจเข้ามาในตลาดด้านสุขภาพและการแพทย์ เพราะมีเกษตรกรที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตอยู่แล้ว และปัจจุบันประสบปัญหากำลังการผลิตที่ลดลง และเล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตของตลาดนี้ ที่จะช่วย เกษตรกร ให้มีรายได้มากขึ้น 

  • วิจัย 'กัญชา' เตรียมให้เกษตรปลูกพัฒนาผลิตภัณฑ์

ที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงความพร้อมของการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าปัจจุบันมีเกษตรกรที่อยู่ในห่วงโซ่ประมาณ 15,000 ครัวเรือน มีโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง ที่เตรียมความพร้อมในการให้บริการ ผู้สูงอายุ ก่อนหน้านี้ทางการยาสูบได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ กัญชง กัญชา มาพอสมควร และเตรียมการให้ เกษตรกร ได้ปลูกไปแล้ว

“ที่ประชุมได้มีข้อสรุปในความร่วมมือ โดยทางการยาสูบจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่ปลูกกัญชง กัญชาได้มีช่องทางการกระจายวัตถุดิบ โดยจะร่วมกันคิดปลายทางหรือ business model  ให้ชัดว่า ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้านใดที่ตอบโจทย์ความต้องการทางการแพทย์ สุขภาพ และการตลาด"ดร.ภก.อนันต์ชัย  กล่าว

มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งยา ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร และเครื่องสำอาง แต่จะไม่นำไปผลิตเป็นบุหรี่อย่างแน่นอน ทั้งนี้ เมื่อได้โมเดลที่ชัดเจน จะได้นำมาคำนวณการปลูกและการผลิตต่อไป โดยทั้งสองฝ่ายมีการกำหนดการหารือร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จาก กัญชง และ กัญชา ที่หลากหลาย