ผ่อนคลาย 'ล็อคดาวน์' จังหวัดไหนเริ่มแล้วบ้าง? เช็คที่นี่!

ผ่อนคลาย 'ล็อคดาวน์' จังหวัดไหนเริ่มแล้วบ้าง? เช็คที่นี่!

เมื่อทางการประกาศต่อ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" ไปอีก 1 เดือน แต่เริ่มให้ผ่อนคลาย "ล็อคดาวน์" และผ่อนปรนให้กิจการบางประเภทกลับมาเปิดได้ โดยมีหลายจังหวัดที่เริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการแล้ว เช่น น่าน, นครราชสีมา, กทม.

หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้ประกาศใช้ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ต่อไปอีก 1 เดือน แต่ก็ให้มีมาตรการผ่อนคลาย “ล็อคดาวน์” ได้แล้ว โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้แล้ว แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรการเคอร์ฟิวในเวลา 22.00-04.00 น.

โดยเริ่มผ่อนปรนให้กิจการบางประเภทสามารถกลับมาเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นต้นไป เช่น ร้านค้าขนาดเล็กที่ไม่ติดแอร์ ร้านอาหารที่เปิดในพื้นที่โล่งแจ้ง ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม สวนสาธารณะ ตลาดสด ตลาดนัด และห้างสรรพสินค้า ส่วนในระดับจังหวัดก็รับเอาหลักการจากประกาศของส่วนกลางนี้ ไปพิจารณาเป็นรายจังหวัดๆ ไป ว่าสามารถเริ่มผ่อนปรนได้มากน้อยแค่ไหน ในขณะที่ก็ยังต้องใช้ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ต่อไป ในเบื้องต้นพบว่ามีบางจังหวัดเริ่มออกประกาศผ่อนคลาย “ล็อคดาวน์” กันแล้ว ได้แก่

1. น่าน : ผ่อนคลาย “ล็อคดาวน์” ให้ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

จังหวัดน่านเป็นจังหวัดแรกที่เริ่มผ่อนคลาย “ล็อคดาวน์” โดยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านได้พิจารณาเห็นว่าสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ใช้ในการอํานวยความสะดวกดํารงชีวิตของประชาชน จึงมีความเห็นชอบให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เปิดจําหน่ายสินค้า กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

ทั้งนี้ ให้ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่จําหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนดโดยเคร่งครัด ได้แก่

- ให้เช็ดทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

- ให้ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และลูกค้าผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน

- ให้ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และลูกค้าผู้ใช้บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าไปซื้อสินค้าทุกครั้ง

- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ต้องจัดเตรียมสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับล้างมือไว้ประจำจุดต่างๆ

- ให้ควบคุมจํานวนผู้มารับบริการไม่ให้แออัด และต้องกำหนดให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

158814991575

2. นครราชสีมา : ผ่อนปรน “ล็อคดาวน์” ให้เปิดตลาดนัด

จังหวัดนครราชสีมาได้ออกคำสั่งจังหวัดฯ ที่ 4676/2563 เกี่ยวกับเรื่องเปิดตลาดนัด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 ซึ่งระบุว่า จังหวัดนครราชสีมา เห็นสมควรให้ผ่อนคลายมาตรการบางประการ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาสามารถประกอบอาชีพได้ในบางกรณีฯ โดยให้ดำเนินการเปิดตลาดนัดในวันที่ 29 เมษายน 2563 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ

แต่การผ่อนปรนเปิดตลาดนัดมีข้อจำกัดให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ใน 5 หมวดประเภท ประกอบด้วย สินค้าอาหารสด , สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน , สินค้าเครื่องครัว , สินค้าชำระล้างและทำความสะอาด , สินค้าที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน เท่านั้น และยังคงต้องใช้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด19 ได้แก่

- จัดให้มีช่องทางเข้าออกที่ชัดเจน

- ผู้ค้าและผู้ใช้บริการในพื้นที่ตลาดนัด ต้องสวมหน้ากากผ้า,หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

- ให้มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และจัดเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการ

- เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตรระหว่างผ่านช่องทางเข้าออก และจุดยืนซื้อสินค้า

- การตั้งแผงห่างอย่างน้อย 2 เมตร และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคเป็นระยะ

- จัดจุดจอดรถเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายไม่แออัด

- จัดถุงขยะตามจุดต่างๆ และถังขยะติดเชื้อให้เพียงพอสำหรับทิ้งหน้ากาก ทิชชู

- ต้องทำความสะอาดสถานที่ทั้งก่อนและหลังจำหน่ายสินค้า

- หลีกเลี่ยงการหยิบจับ ส่งต่อสินค้า รับเงินทอนเงิน ใส่มือผู้ซื้อโดยตรง

  

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

   

158815018885

3. กรุงเทพมหานคร : คลาย “ล็อคดาวน์” 8 สถานที่

กรุงเทพมหานครออกประกาศมาตรการผ่อนคลาย “ล็อกดาวน์” โดยมีแนวทางผ่อนปรน 8 ประเภทสถานที่ให้กลับมาเปิดบริการ ได้แก่

1. ร้านอาหาร: นั่งทานที่ร้านได้โดยจัดที่นั่งห่างกัน 1.5 เมตร ห้ามมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้เปิดตามเวลากำหนดของ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน"

2. ตลาดและตลาดนัด: อนุญาตให้ขายสินค้าได้ทุกประเภท

3. สถานที่ออกกำลังกาย: เปิดได้เฉพาะกีฬาที่ไม่ใกล้ชิดกัน เช่น เดิน วิ่ง แบตมินตัน เทนนิส โดยไม่อนุญาตกีฬาประเภททีมที่ต้องใกล้ชิดกัน

4. สวนสาธารณะ: ให้เข้าใช้ออกกำลังกาย พักผ่อนได้ แต่ห้ามจับกลุ่มสังสรรค์

5. ร้านตัดผม: อนุญาตเฉพาะตัด,สระ,ไดร์เท่านั้น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกๆ 2 ชม. ให้จองคิวไม่ให้นั่งรอในร้าน ช่างต้องใส่หน้ากากและ Face Shield

6. ร้านตัดขนสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์: นำสัตว์เข้าร้านได้ครั้งละ 1 คนต่อ1 ตัว ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกๆ 2 ชม.

7. โรงพยาบาล คลินิก และสถานพยาบาล: หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบพบแพทย์ทันที

8. สนามกอล์ฟและสนามฝึกซ้อม: ให้เปิดบริการได้ตามเวลากำหนดของ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน"

158815024573

ส่วนบางจังหวัด เช่น ชลบุรี ขอนแก่น ก่อนหน้านี้มีประกาศปลด “ล็อคดาวน์” ออกมา แต่ไปๆ มาๆ ก็ออกมาชี้แจงใหม่ว่ายังไม่ฟันธงการปลดล็อคดาวน์ จะยังคงดำเนินการตามประกาศ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ที่ขยายเวลาออกไปอีกหนึ่งเดือน และเตรียมหารือเกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลาย “ล็อคดาวน์” ต่อไป

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าฯ ชลบุรี ระบุถึงเรื่องการปลดล็อคดาวน์ว่า กำลังอยู่ระหว่างการประชุม ซึ่งผลจากการประชุมจะมีความชัดเจนหรือข้อสรุปเกี่ยวกับการปลดล็อกพื้นที่หลังสิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย.นี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับแนวทางระดับประเทศ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่าสามารถคลี่คลายลงได้หรือไม่อย่างไร และหากสุดท้ายได้คำตอบเช่นใดจะแจ้งต่อประชาชนให้ทราบต่อไป

ด้าน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ระบุว่า ทางจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด พร้อมกับติดตามการประกาศจากส่วนกลาง (ศบค.) เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะนำมาพิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากได้ข้อสรุปออกมาอย่างไร จะออกประกาศอย่างเป็นทางการให้ทราบโดยทั่วกัน