เฮ! "สุชาติ" ลุยยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย

เฮ! "สุชาติ" ลุยยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย

ครูมวย เฮ ! "สุชาติ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลุยสนับสนุนการจัดแสดงศิลปะมวยไทยและการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับเมรี ฟิลิปปูซ์ เจ้าของค่ายมวยเชียงใหม่มวยไทย นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ,สุพิชชา ฟิลิปปูซ์ ,สุพิชญา ฟิลิปปูซ์ บุตรสาว พร้อมด้วยคณะนักมวยชาวต่างชาติ ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเยี่ยมคารวะและหารือเรื่องการสนับสนุนการจัดแสดงศิลปะมวยไทย และการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

เฮ! "สุชาติ" ลุยยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นายสุชาติ กล่าวว่า ในวันนี้เมรี ฟิลิปปูซ์ เจ้าของค่ายมวยเชียงใหม่มวยไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ได้นำคณะนักมวยชาวต่างชาติที่ได้สอนในค่ายมาชกมวยที่เวทีราชดำเนิน และได้มาพบผมที่กระทรวงแรงงาน เพื่อให้กระทรวงแรงงานช่วยเหลือในการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานเกี่ยวกับทักษะการให้กับครูฝึกเพื่อให้ได้มาตรฐานมวยไทย ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ท่านกำชับกับผมมาตลอดว่า ในต่างประเทศนั้นกีฬามวยไทยเป็นที่นิยมชื่นชอบเป็นอย่างมาก 

ซึ่งทำอย่างไรให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผมจึงได้ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทำหลักสูตรขึ้นมา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกสำหรับพี่น้องคนไทยที่ได้เปิดโรงเรียนสอนมวยไทยให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ และส่วนที่ค่ายมวยที่มีอยู่แล้วในต่างประเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะประสานการรวมกลุ่ม และให้เจ้าหน้าไปจัดการพัฒนาทักษะถึงที่ค่ายมวย

 เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งกระทรวงแรงงานจะดำเนินการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อให้ชาวต่างชาติที่มาเรียนเชื่อมั่นในมาตรฐานฝีมือแรงงานเรื่องศิลปะการสอนมวยของคนไทย

ส่วนของความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยนั้น ขณะนี้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และร่างคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย และพิจารณาการทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 เพื่อทดลองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของวิธีการทดสอบฯ ตามแผนการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย

เมรี ฟิลิปปูซ์ เจ้าของค่ายมวยเชียงใหม่มวยไทยในสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวว่า ในวันนี้ดิฉันและคณะนักมวยชาวต่างชาติ ขอขอบคุณท่านสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ที่ได้ให้เข้าพบและช่วยเหลือพวกเราในการส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับครูสอนมวยไทย เพื่อให้ครูมวยอาชีพได้รับการรับรองตามมาตรฐานฝีมือในแต่ละระดับ และสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านศิลปะมวยไทยได้อย่างถูกต้อง และอยากให้คนไทยทุกคนภาคภูมิใจในกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นกีฬามีศิลปะสวยงามของคนไทย เป็นการใช้ออกกำลังกาย สามารถป้องกันตัวได้ ที่สำคัญได้รับความนิยมของชาวต่างชาติอย่างมาก คนไทยจึงต้องช่วยกันรักษาและสนับสนุนให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไป