"นายกฯ" ชื่นชม ความร่วมมือ ดัน Soft Power "มวยไทย" ให้ต่างชาติยอมรับ

"นายกฯ" ชื่นชม ความร่วมมือ ดัน Soft Power "มวยไทย" ให้ต่างชาติยอมรับ

นายกฯ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 จากสมาคมพันธมิตรมวยไทยโลกและคณะ ชื่นชมความร่วมมือการผลักดันมวยไทยสู่สากล ย้ำ “มวยไทย” เป็น Soft Power ที่ต่างประเทศให้การยอมรับ ขอทุกฝ่ายช่วยกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (17 พฤษภาคม2565) เวลา 08.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ธันวาคม ทิพยจันทร์ประธานสมาคมพันธมิตรมวยไทยโลก พร้อมคณะนักธุรกิจจีน กลุ่มศิลปินดารา และกลุ่มอดีตนักมวย เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาต้านไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย ชุด PPE หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย 3 ชั้น ปืนพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ ชุดตรวจ Antibody Rapid Test ยาต้านไวรัสโครา 2019 และข้าวสาร มูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท แก่นายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงาน โดยมีนายดิสทัต โหตระกิตย์เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เข้าร่วมการรับมอบ 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ชื่นชมในความตั้งใจรวมทั้งความสัมพันธ์ไทย-จีน และความปรารถนาดีของทุกคน ที่ได้ร่วมมือกันในการสร้างและผลักดันให้มวยไทยสู่สากล ซึ่งต่างประเทศชื่นชมในศักยภาพของกีฬามวยไทย และกีฬามวยไทยเป็น Soft Power ที่ต่างประเทศให้การยอมรับ จึงขอให้ร่วมมือกันพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน และยินดีที่ทุกคนมีความตั้งใจร่วมกันในการพัฒนามวยไทย ซึ่งเป็นสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ เป็นสิ่งที่ประเทศไทยได้เปรียบชาติอื่น ๆ ต้องช่วยกันพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สมบูรณ์ 

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการประสานงานเพื่อการพัฒนาและการหารือร่วมกันของทุกฝ่าย เพราะการพัฒนาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ขอให้ร่วมมือกันด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ รวมทั้งมีการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่กีฬามวยไทยผ่าน Platform เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง โดยได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันและสานต่อ พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันทำให้ทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีความตั้งใจอย่างดีที่สุดในการพัฒนารวมทั้งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอวยพรให้ทุกคน ทุกฝ่าย ประสบความสำเร็จในการทำงาน และขอบคุณในน้ำใจของทุกคนที่มีให้กับรัฐบาลและคนไทยโดยการสนับสนุนอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ด้วย