"ก.แรงงาน" ปลื้มธนาคารแห่งประเทศไทย รับผู้ผ่านการฝึกชายแดนใต้เข้าทำงาน

"ก.แรงงาน" ปลื้มธนาคารแห่งประเทศไทย รับผู้ผ่านการฝึกชายแดนใต้เข้าทำงาน

"กระทรวงแรงงาน" โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดโอกาสรับเยาวชนผู้ผ่านการฝึกจากจังหวัดปัตตานี เข้าทำงานทันทีหลังฝึกงานจบ

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่เยาวชนทั่วประเทศกว่า 10,000 คน ซึ่งเยาวชนดังกล่าวจะเป็นแรงงานใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดจัดหลักสูตรที่เป็นความต้องการของ ตลาดแรงงาน ล่าสุดได้รับรายงานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (สพร.23 ปัตตานี) ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย รับเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 4 คนเข้าฝึกงาน พร้อมแจ้งรับเข้าทำงานทันทีหลังจากฝึกงานเสร็จสิ้น

 

การดำเนินงานดังกล่าวสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รวมถึงดำเนินงานตามแนวทางของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เน้นย้ำเสมอให้พัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีงานทำหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

ดังนั้น จากกรณีดังกล่าว จึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งมั่นในการช่วยเหลือและส่งเสริมให้แรงงานไทยมีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคง ตลอดจนเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้ แรงงานไทย ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

"ก.แรงงาน" ปลื้มธนาคารแห่งประเทศไทย รับผู้ผ่านการฝึกชายแดนใต้เข้าทำงาน

นายวารินทร์ สองเมือง ผู้อำนวยการ สพร.23 ปัตตานี กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานและเยาวชนในพื้นที่ปัตตานี ให้ความสนใจเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ที่มีระยะเวลาการฝึก 2 - 4 เดือน แล้วแต่สาขาการฝึก และมีฝากฝึกในสถานประกอบกิจการ เพื่อฝึกปฏิบัติงานจริงเป็นเวลาอีก 1-2 เดือน โดยในแต่ละปีมีผู้สนใจเข้าฝึกอบรมกว่า 200 คน และกว่า 80 % เมื่อจบแล้วสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพส่วนตัวและทำงานในสถานประกอบกิจการ การพัฒนาทักษะจึงช่วยให้แรงงานมีงานทำและมีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว

 

ตัวอย่างจากการติดตามผลที่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานของบริษัท สยามนิสสันปัตตานี (2000) จำกัด มีผู้ผ่านการฝึกจากสพร. 23 ปัตตานี ได้รับการบรรจุเข้าทำงาน ถึง 5 คน ได้แก่

  • นายอิสมาแอ กือจิ ช่างเตรียมพื้นทำสี (ผ่านการฝึกเมื่อปี 2556)
  • นายพัยศาล อาแด ช่างพ่นสี (ผ่านการฝึกเมื่อปี 2557)
  • นายซาการียา มะลี ช่างเตรียมพื้นทำสี (ผ่านการฝึกเมื่อปี 2558)
  • นายอิบรอแฮม สือยุ ช่างเตรียมพื้นทำ
  • นายมะซูเฟียน หะนีดอเลาะ ช่างขัดสี (ผ่านการฝึกเมื่อปี 2563)

โดยได้รับเงินเดือนประมาณ 9,000 – 20,000 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและอายุงาน

 

"ก.แรงงาน" ปลื้มธนาคารแห่งประเทศไทย รับผู้ผ่านการฝึกชายแดนใต้เข้าทำงาน

นายอัมรัน เจ๊ะทอง ผู้จัดการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานของบริษัท สยามนิสสันปัตตานี (2000) จำกัด  เล่าว่า บริษัทรับผู้เข้าฝึกอบรมของสพร.23 ปัตตานี เข้าฝึกงาน และเห็นว่าเยาวชนที่เข้ามาฝึกงานมีทักษะฝีมือดี รวมถึงสังเกตลักษณะนิสัย ความขยันและบุคลิกด้านอื่นๆ ประกอบ จึงตัดสินใจรับเข้าทำงาน ซึ่งสพร. 23 ปัตตานีจะส่งผู้เข้าอบรมมาฝึกงานที่ศูนย์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบริษัทมีความต้องการช่างฝีมือดี จึงรับผู้ผ่านการฝึกเข้าทำงานทันทีหลังจากฝึกงานจบ

 

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน้องๆ ที่ผ่านการพัฒนาทักษะกับสพร.23 ปัตตานีที่เรารับเข้าทำงาน ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลย” อัมรัน กล่าวทิ้งท้าย