ก.แรงงาน พัฒนาทักษะกลุ่มชาติพันธุ์น่านสู่สังคมดิจิทัล

ก.แรงงาน พัฒนาทักษะกลุ่มชาติพันธุ์น่านสู่สังคมดิจิทัล

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขานรับนโยบาย รมว.แรงงาน พัฒนาทักษะกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดน่าน สร้างโอกาสทางรายได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 

วันนี้ (6 ส.ค. 2565) นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดน่าน ณ บ้านปางเป๋ย ตำบล สะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

นายประทีป กล่าวภายหลังจากเปิดฝึกอบรมว่า  การพัฒนาทักษะให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดน่านในหมู่บ้านปางเป๋ย สนใจเข้าฝึกอบรม  หลักสูตรการสร้างโอกาสทางรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล (18 ชั่วโมง) อบรมระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2565  จำนวน 25 คน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าผ่านนออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ณ หมู่บ้านปางเป๋ย ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

 

  • อบรมทักษะด้านดิจิทัล อัพสกิลกลุ่มชาติพันธุ์

นายประทีป กล่าวต่อไปว่า หมู่บ้านปางเป๋ย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเป้าหมายแบบชี้เป้า คืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากจุดที่มีการให้บริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกิน 15 กิโลเมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐ

รวมถึงมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะความรู้โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัล จึงเกิดความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น และจังหวัดน่านเป็นอีก 1 จังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทั้งสิ้น 19  รุ่น รวม 380 คน จากเป้าหมายทั้งหมดที่ต้องดำเนินการทั่วประเทศภายใน 2 ปีนี้ จำนวน 20,000 คน (โครงการเสร็จสิ้นในปี 2567)

 

  • ส่งเสริมทักษะให้แรงงานได้นำไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้

"ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแก่แรงงานให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัล และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม เช่น การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการ  ถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็สามารถจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้  สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนายประทีป กล่าว

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมให้บริการซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักยานยนต์ โดยมีประชาชนมารับบริการกว่า 100 คน การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอีก 14 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดน่าน คณะครูและผู้นำในชุมชน