สภากาชาดไทย เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา เข็ม 2 , 3 , 4 ฟรี เช็กเงื่อนไข

สภากาชาดไทย เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา เข็ม 2 , 3 , 4 ฟรี เช็กเงื่อนไข

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดให้ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา เข็ม 2 , 3 , 4 ฟรี สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป พร้อมเงื่อนไขก่อนเข้ารับการฉีด

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แจ้งผ่านเพจ Thai Red Cross Society เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) (ฟรี) “เข็ม 2,3,4” สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

เงื่อนไข ดังนี้

  • เข็ม 2

- เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็ม 1 ภายในวันที่ 30 พ.ค.2565

  • เข็ม 3

- เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 30 พ.ค.2565

- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 30 มี.ค.2565

- เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ดังนี้

- ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซนเนก้า

- ซิโนแวค+โมเดอร์นา หรือ ซิโนฟาร์ม+โมเดอร์นา

- แอสตร้าเซนเนก้า+โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 30 มี.ค. 2565

  • เข็ม 4

- เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3 หรือ เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3

- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3

- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3

- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 28 ก.พ.2565

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) 

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเต็มจํานวน

สามารถเลือก ฉีดวัคซีนเข็ม 2, ฉีดวัคซีนเข็ม 3, ฉีดวัคซีนเข็ม 4 ในวันที่ 1,4,5,6,7,8 ก.ค. 2565

คลิกลงทะเบียน (ที่นี่)

กำหนดวันฉีดวัคซีน

เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2565 (งดให้บริการวันที่ 2 และ 3 กรกฎาคม 2565)

 

คำแนะนำการรับบริการฉีดวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) 

- สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

- กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสําเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

- กรุณานํา บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

- สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน

- กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ (รอบ 11.00 น. กรุณามาก่อนเวลา 11.45 น.)

 

ทัง้นี้ วัคซีนโมเดอร์นา ที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สภากาชาดไทย เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา เข็ม 2 , 3 , 4 ฟรี เช็กเงื่อนไข

ที่มา : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย