"ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี ไฟเซอร์ - โควาแวกซ์ เข็ม 1-5 รพ.ราชวิถี ลงทะเบียนที่นี่

"ฉีดวัคซีนโควิด" ฟรี ไฟเซอร์ - โควาแวกซ์ เข็ม 1-5 รพ.ราชวิถี ลงทะเบียนที่นี่

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนโควิด-19" ไฟเซอร์ (Pfizer) โควาแวกซ์ (Covavax) เข็ม 1 รวมถึงเข็มกระตุ้นตั้งแต่เข็มที่ 2-5 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนโควิด-19" ไฟเซอร์ (Pfizer) โควาแวกซ์ (Covavax) เข็ม 1 รวมถึงเข็มกระตุ้นตั้งแต่เข็มที่ 2-5 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนได้เลย ที่นี่

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็ก สูตร "วัคซีนเข็มกระตุ้น" ป้องกัน BA.4/BA.5 ลดป่วยหนัก เสียชีวิต

- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีนเข็ม 1,2,3,4 และ 5 วัคซีนไฟเซอร์

- "โมเดอร์นา" ฟรี ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้บริการอีกแค่ 5 วัน รีบเช็กเลย

- "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" ฉีดวัคซีนเข็ม 5 ฟรี ลงทะเบียนที่นี่ - Walk in วันฉีดได้เลย

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายการ "ฉีดวัคซีนโควิด-19 " ไฟเซอร์ (Pfizer) โควาแวกซ์ (Covavax) เข็ม 1 ลงทะเบียนผ่านลิงก์หรือสแกน QR Code https://bit.ly/3pM1sHQ (คลิกที่นี่)

 

"ฉีดวัคซีนโควิด-19 " ไฟเซอร์ (Pfizer) โควาแวกซ์ (Covavax) เข็มกระตุ้น 2 3 4 5 ลงทะเบียนผ่านลิงก์หรือสแกน QR Code https://bit.ly/3s9n1Fj (คลิกที่นี่)

 

หมายเหตุ 

1.วัคซนจะฉีดทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 

2.แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ ก่อนเข้ารับบริการ 

3.เข้ารับบริการตามเวลานัดหมาย หรือมาก่อนล่วงหน้า 15 นาที 

4.งดให้บริการในวันหยุดราชการ

 

\"ฉีดวัคซีนโควิด\" ฟรี ไฟเซอร์ - โควาแวกซ์ เข็ม 1-5 รพ.ราชวิถี ลงทะเบียนที่นี่