เช็ก สูตร "วัคซีนเข็มกระตุ้น" ป้องกัน BA.4/BA.5 ลดป่วยหนัก เสียชีวิต

เช็ก สูตร "วัคซีนเข็มกระตุ้น" ป้องกัน BA.4/BA.5 ลดป่วยหนัก เสียชีวิต

สธ. แนะ ประชาชน ฉีด "วัคซีนเข็มกระตุ้น" โดยผู้ที่ฉีด 3 เข็มแล้ว หากถึงระยะเวลาที่แนะนำ คือ 4 เดือน ควรมาฉีดกระตุ้นซ้ำ โดยขณะนี้ มี รพ. และหน่วยบริการหลายแห่ง เปิดให้ประชาชนเข้ารับ วัคซีนเข็ม 1-2 รวมถึง "วัคซีนเข็มกระตุ้น" อีกด้วย

ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าโควิดสายพันธุ์ โอมิครอน BA.4 และ BA.5 แพร่เร็วและรุนแรงขึ้น แต่การ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ โดยหลังเข็ม 3 สามารถฉีดได้ทุก 4 เดือน และคาดประเทศไทยสามารถพ้นการระบาดใหญ่ตามแผนที่กำหนด แต่อาจพบการระบาดเป็นคลัสเตอร์ได้และอยู่ในการควบคุม 

 

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า BA.4/BA.5 ทำให้ภูมิต้านทานเชื้อลดลงบ้าง แนะนำให้มีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่ม โดยผู้ที่ฉีด 3 เข็มแล้ว หากถึงระยะเวลาที่แนะนำ คือ 4 เดือน ควรมาฉีดกระตุ้นซ้ำ เพราะมีข้อมูลในต่างประเทศว่า ผู้ป่วยจากสายพันธุ์ BA.4/BA.5 ถ้าได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นอาการจะน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ฉีด ซึ่งชัดเจนว่าวัคซีนยังได้ผลในการป้องกันอาการหนักและเสียชีวิต

 

ฉีด mRNA หลังวัคซีนเชื้อตาย ได้ผลดี 

 

ก่อนหน้านี้ "หมอยง" ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า นักวิจัยชาวสวีเดน ที่ทำการศึกษาร่วมในหลายประเทศ (พิมพ์ใน Nature) และใช้ตัวอย่างน้อยกว่าเราเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการศึกษาอีกหลายแห่งได้ผลเช่นเดียวกัน 

 

"จากข้อมูลที่สรุปมาจะเห็นได้ชัดเจนว่าการให้วัคซีนเบื้องต้นเป็นเชื้อตาย เช่น ชิโนแวค ชิโนฟาร์ม และเข็มกระตุ้นด้วยไฟเซอร์ ที่ 5 ถึง 7 เดือน หลังเข็ม 2 ได้ผลไม่แตกต่างกัน กับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 3 เข็ม"

 

การให้วัคซีนต่างชนิดกัน จะไปช่วยเสริมกัน และทำให้ระบบภูมิคุ้มกันกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะการกระตุ้นในระบบ T เซลล์ ได้ผลแบบเดียวกัน เท่าเทียมกันกับคนที่เคยติดเชื้อมาก่อน แล้วกระตุ้นด้วยวัคซีน mRNA (ข้อมูลการศึกษาในสวีเดน)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : "หมอยง"ยันฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นmRNA ตามหลังวัคซีนเชื้อตาย ได้ผลดี

ไทยฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 3 สะสม 29.5 ล้านราย

 

ปัจจุบัน จากรายงานของ ศบค. พบว่า จำนวนการได้รับ วัคซีนโควิด-19 สะสม (28 ก.พ. 2564 - 27 มิ.ย. 2565) รวม 139,625,456 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,962,741 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 53,135,840 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 29,526,875 ราย

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 27 มิถุนายน 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 23,130 โดส

 • เข็มที่ 1 : 1,692 ราย
 • เข็มที่ 2 : 3,976 ราย
 • เข็มที่ 3 : 17,462 ราย

 

เช็ก สูตร "วัคซีนเข็มกระตุ้น" ป้องกัน BA.4/BA.5 ลดป่วยหนัก เสียชีวิต

 

สูงวัยฉีด เข็ม 3 สะสม 46.3% 

 

ขณะเดียวกัน เมื่อดูจำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ 13 ราย พบว่า ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มสูงวัยกว่า 12 ราย หรือคิดเป็น 92% และกลุ่มโรคเรื้อรัง 1 ราย คิดเป็น 8% รวมทั้งสองกลุ่มคิดเป็นสัดส่วนกว่า 100%  ดังนั้น กลุ่มสูงวัยจึงถือเป็นกลุ่มสำคัญ ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เมื่อดูการฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมาย พบว่า 

 

กลุ่มสูงวัย 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 12,704,543 ราย 

 • ฉีดเข็ม 1 สะสม 84.5%
 • ฉีดเข็ม 2 สะสม 80.5%
 • ฉีดเข็ม 3 สะสม 46.3%

 

กลุ่ม 5-11 ปี เป้าหมาย 5,150,082 ราย 

 • ฉีดเข็ม 1 สะสม 61.3%
 • ฉีดเข็ม 2 สะสม 39.4%

 

เช็ก สูตร "วัคซีนเข็มกระตุ้น" ป้องกัน BA.4/BA.5 ลดป่วยหนัก เสียชีวิต

สูตรฉีด "วัคซีนเข็มกระตุ้น"

 

ข้อมูล จากการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมคุ้มกันโรค เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2565 เรื่อง การฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มกระตุ้น โดยมีคำแนะนำในการให้วัคซีน ดังนี้ 


1.การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

 • แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 • แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป 

 

กรณีกระตุ้นด้วยวัคซีน “ไฟเซอร์” สามารถฉีดขนาดครึ่งโดสได้ ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน ทั้งนี้ มีข้อมูลการศึกษาในผู้ใหญ่ที่แข็งแรงดีว่า สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี แต่ไม่มีการศึกษาในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเด็ก 


 2.การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในเด็กอายุ 12-17 ปี 

 • แนะนำใหแด็กอายุ 12-17 ปีที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เข้ารับวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มที่ 3 ขนาดโดสมาตรฐาน โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลาตั้งแต่ 4-6 เดือนขึ้นไป


3.การให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีประวัติติดโควิด-19

 • แนะนำให้วัคซีนโควิด-19 ในผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 ได้ตามหลักการเดียวกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โดยให้วัคซีนหลังจากการติดเชื้อ เป็นเวลา 3 เดือน

 

วัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 


สูตรที่ 1 

 • เข็มที่ 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม
 • เข็มที่ 2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม
 • เข็มที่ 3 แอสตร้าเซเนก้า

ระยะห่างระหว่างเข็ม2-3 ที่ 4 สัปดาห์


สูตรที่ 2

 • เข็มที่ 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม
 • เข็มที่ 2 แอสตร้าฯ  
 • เข็มที่ 3  แอสตร้าฯ

ระยะห่างระหว่างเข็ม2-3 ที่ 3 เดือนขึ้นไป

 

สูตรที่ 3 

 • เข็มที่ 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม
 • เข็มที่ 2 ไฟเซอร์
 • เข็มที่ 3 ไฟเซอร์

ระยะห่างระหว่างเข็ม2-3 ที่ 3 เดือนขึ้นไป


สูตรที่ 4

 • เข็มที่ 1 แอสตร้าฯ
 • เข็มที่ 2 แอสตร้าฯ  
 • เข็มที่ 3 ไฟเซอร์  

ระยะห่างระหว่างเข็ม2-3 ที่ 3 เดือนขึ้นไป


สูตรที่ 5

 • เข็มที่ 1 ไฟเซอร์
 • เข็มที่ 2 ไฟเซอร์
 • เข็มที่ 3 ไฟเซอร์  

ระยะห่างระหว่างเข็ม 2-3 ที่ 3 เดือนขึ้นไป


สูตรที่ 6

 • เข็มที่ 1 แอสตร้าฯ
 • เข็มที่ 2 ไฟเซอร์  
 • เข็มที่ 3 ไฟเซอร์

ระยะห่างระหว่างเข็ม2-3 ที่ 3 เดือนขึ้นไป


สูตรที่ 7

 • เข็มที่ 1 แอสตร้าฯ
 • เข็มที่ 2 แอสตร้า
 • เข็มที่ 3 แอสตร้าฯ  

ระยะห่างระหว่างเข็ม2-3 ที่ 3 เดือนขึ้นไป

 

ฉีดแอสตร้าฯ เป็นเข็มกระตุ้น ได้หรือไม่ 


ทั้งนี้  เพิ่มทางเลือกให้ผู้รับวัคซีนสามารถรับการฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ เป็นเข็มกระตุ้นได้ในผู้ที่รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ 2 เข็ม  โดยหากเว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป จะได้ภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น 


อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนสูตรแอสตร้าฯ 3 เข็ม ภูมิฯ อาจไม่สูงเท่าการฉีดวัคซีน แอสตร้าฯ 2 เข็ม และ เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ ให้พิจารณาฉีดผู้ที่ไม่ต้องการฉีดวัคซีน mRNA และวัคซีนโมเดอร์นา สามารถเป็นเข็มกระตุ้นได้ในทุกสูตรวัคซีนข้างต้น


สูตรฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 4


สูตรที่ 1 

 • เข็มที่ 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 
 • เข็มที่ 2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 
 • เข็มที่ 3 แอสตร้าเซเนก้า  
 • เข็มที่ 4 แอสตร้าฯ 

ระยะห่างระหว่างเข็ม3- 4 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

 

 

สูตรที่ 2

 • เข็มที่ 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 
 • เข็มที่ 2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 
 • เข็มที่ 3 ไฟเซอร์  
 • เข็มที่ 4 ไฟเซอร์ 

ระยะห่างระหว่างเข็ม3- 4 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป


สูตรที่ 3

 • เข็มที่ 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 
 • เข็มที่ 2 แอสตร้าฯ  
 • เข็มที่ 3  แอสตร้าฯ  
 • เข็มที่ 4 ไฟเซอร์ 

ระยะห่างระหว่างเข็ม 3- 4 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป


สูตรที่ 4

 • เข็มที่ 1 แอสตร้าฯ 
 • เข็มที่ 2 แอสตร้าฯ  
 • เข็มที่ 3 ไฟเซอร์   
 • เข็มที่ 4 ไฟเซอร์ 

ระยะห่างระหว่างเข็ม3- 4 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป    

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เช็ก สูตรฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 3-4 ป้องกัน โอมิครอน BA.2 ได้หรือไม่

 

เด็ก 6 เดือนขึ้นไป ฉีดได้หรือยัง

 

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า สำหรับวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก 6 เดือนขึ้นไป ต้องรอผู้ผลิตทางไฟเซอร์และโมเดอร์นามายื่นขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อฉีดในกลุ่มเด็ก 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการมายื่นขอขยายอายุการฉีดเพิ่มเติม แต่หากยื่นเรื่องเข้ามาแล้วก็สามารถพิจารณาได้ทันที โดยขนาดที่ใช้ในกลุ่มอายุ 6 เดือนขึ้นไป จะมีขนาดน้อยกว่าวัคซีนที่ใช้ในเด็กอายุ 5-11 ปี

 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้น ที่ไหนบ้าง 

 

สำหรับขณะนี้ มีหลายแห่งที่เปิดให้รับ "วัคซีนเข็มกระตุ้น" รวมถึงผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ก็สามารถลงทะเบียนเพื่อฉีดได้เช่นกัน อาทิ 

 

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉีดเข็ม 1-5 

 

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1,2,3,4 และ "ฉีดวัคซีนเข็ม 5" สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป 

 

วันและสถานที่รับวัคซีน

 • คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • ลงทะเบียนเลือกวัน เวลา รับบริการวัคซีน ในระหว่างวันที่ 4 – 27 กรกฎาคม 2565 
 • คลินิกบริการวัคซีน จะปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  (ปิดให้บริการวันที่ 13, 14, 15 กรกฎาคม 2565 และวันเสาร์และอาทิตย์)

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ฉีดวัคซีน

กลุ่มประชาชนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สูตรตามนี้ คือ

 • เข็มที่ 1 ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
 • เข็มที่ 2 ได้รับวัคซีน ชนิดใดก็ได้มาแล้ว จำนวน 1 เข็ม ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2565
 • เข็มที่ 3 ได้รับวัคซีน ชนิดใดก็ได้มาแล้ว จำนวน 2 เข็ม โดยเข็มสุดท้ายภายในวันที่ 4 เมษายน 2565
 • เข็มที่ 4 หรือ 5 ได้รับวัคซีน ชนิดใดก็ได้มาแล้ว จำนวน 3 เข็ม ขึ้นไป โดยเข็มสุดท้ายภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565

หลังจากลงทะเบียน เลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีนเข็ม 1,2,3,4 และ 5 วัคซีนไฟเซอร์

 

สสจ. นนทบุรี เปิดฉีด "เข็ม 4" และ "เข็ม 5" ฟรี

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 5" เดือนกรกฎาคม 2565 สำหรับคนไทยและทุกสัญชาติอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

 

สามารถลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนเข็ม 5" ตามลิงก์ (คลิกที่นี่) หรือสแกนคิวอาร์โค้ดตามภาพด้านล่าง โดยเงื่อนไขสำหรับเข็มที่ 5 ทุกสูตรที่ "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน

 

สนามฉีดวัคซีนเข็ม 5 

 • เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 วันละ 2,000 คน รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง
 • เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ วันที่ 1 , 8 และ 22 กรกฎาคม 2565 วันละ 2,000 คน รับบัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3 , บุคคลทั่วไป รับบัตรคิว ลานจอดรถ ชั้น 3 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น เข้าประตูทางเข้าห้างท้อปส์ด้านหลังห้างฯ และขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2 รับบัตรคิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน
 • เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 7 , 21 กรกฎาคม 2565 วันละ 2,000 คน รับบัตรคิว ลานจอดรถ 2C

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" ฉีดวัคซีนเข็ม 5 ฟรี ลงทะเบียนที่นี่ - Walk in วันฉีดได้เลย

 

Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด-19" โมเดอร์นา

 

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด-19" โมเดอร์นา (Moderna) เข็มกระตุ้น เข็ม 3 และเข็ม 4 ฟรี รวมถึงเปิดจองผ่านแอป QueQ ด้วย ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

 

สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ สามารถเข้าไปรับบริการวัคซีนได้ที่

 • ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
 • ทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น.
 • ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด จำกัดจำนวน 150 คน/วัน 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

"โมเดอร์นา" ฟรี กทม.เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3-4 จนกว่าจะหมด เช็กเลย

อัปเดต 18 จุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกเข็ม 1-4 จ.ชลบุรี 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.65

สธ. แจง "โอมิครอน" BA.4 / BA.5 ไม่มีข้อมูลรุนแรงขึ้น แนะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น