"ฉีดวัคซีนเข็ม 4" ฉีดวัคซีนเข็ม 5 ฟรี ลงทะเบียนที่นี่ - Walk in วันฉีดได้เลย

"ฉีดวัคซีนเข็ม 4" ฉีดวัคซีนเข็ม 5 ฟรี ลงทะเบียนที่นี่ - Walk in วันฉีดได้เลย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" ฉีดวัคซีนเข็ม 5 ฟรี และเปิด Walk in ได้ทุกเข็มสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียน เช็กวันฉีดลงทะเบียน - Walk in ที่นี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 5" เดือนกรกฎาคม 2565 สำหรับคนไทยและทุกสัญชาติอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- อัปเดต 18 จุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกเข็ม 1-4 จ.ชลบุรี 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.65

- "โมเดอร์นา" ฟรี กทม.เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3-4 จนกว่าจะหมด เช็กเลย

- "ฉีดวัคซีนโควิด-19" เข็มกระตุ้น ฟรี กทม.อัปเดตล่าสุด ฉีดได้ไม่จำกัด เช็กเลย

 

สามารถลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนเข็ม 5" ตามลิงก์ (คลิกที่นี่) หรือสแกนคิวอาร์โค้ดตามภาพด้านล่าง โดยเงื่อนไขสำหรับเข็มที่ 5 ทุกสูตรที่ "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน

 

สนามฉีดวัคซีนเข็ม 5 

  • เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 วันละ 2,000 คน รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง
  • เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ วันที่ 1 , 8 และ 22 กรกฎาคม 2565 วันละ 2,000 คน รับบัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3 , บุคคลทั่วไป รับบัตรคิว ลานจอดรถ ชั้น 3 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น เข้าประตูทางเข้าห้างท้อปส์ด้านหลังห้างฯ และขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2 รับบัตรคิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน
  • เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 7 , 21 กรกฎาคม 2565 วันละ 2,000 คน รับบัตรคิว ลานจอดรถ 2C

 

"ฉีดวัคซีนเข็ม 4" ฉีดวัคซีนเข็ม 5 ฟรี ลงทะเบียนที่นี่ - Walk in วันฉีดได้เลย

 

 

นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นนท์พร้อมพลัส เปิดให้คนไทยและทุกสัญชาติอายุ 18 ปีขึ้นไป และนักเรียนอายุ 12-17 ปี ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) booster ฝาม่วงเข็ม 3 พร้อมเปิด Walk in ได้ทุกเข็มสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียน

 

ลงทะเบียนตามลิงก์ (คลิกที่นี่)

 

สนามฉีดวัคซีน

  • เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 วันละ 2,000 คน รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง
  • เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ วันที่ 1 , 8 และ 22 กรกฎาคม 2565 วันละ 2,000 คน รับบัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3 บุคคลทั่วไปรับบัตรคิวลานจอดรถชั้น 3 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น เข้าประตูทางเข้าห้างท้อปส์ ด้านหลังห้าง และขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2 รับบัตรคิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน
  • เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 7 และ 21 กรกฎาคม 2565 วันละ 2,000 คน รับบัตรคิว ลานจอดรถ 2C

 

เงื่อนไข

เงื่อนไขสำหรับเข็มที่ 3

  • ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 2 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนขึ้นไป

 

เงื่อนไขเข็ม 3 (ฝาม่วง)

  • รับวัคซีน Pfizer1 + Pfizer2 โดยรับเข็มที่ 2 แล้วไม่ต่ำกว่า 4 เดือนหรือติดเชื้อแล้วเกิน 3 เดือน

 

เงื่อนไขสำหรับเข็มที่ 4

  • ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือนขึ้นไป

 

"ฉีดวัคซีนเข็ม 4" ฉีดวัคซีนเข็ม 5 ฟรี ลงทะเบียนที่นี่ - Walk in วันฉีดได้เลย

 

CR สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี