อัปเดต 18 จุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกเข็ม 1-4 จ.ชลบุรี 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.65

อัปเดต 18 จุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกเข็ม 1-4 จ.ชลบุรี 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.65

อัปเดต 18 จุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกเข็ม 1-4 จ.ชลบุรี 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.65 รับวัคซีนซิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า โมเดอร์นา ไฟเซอร์ หรือ โคโวแวกซ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รวบรวมสถานที่จุดวอล์คอิน (Walk inฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกเข็ม อัปเดตล่าสุด 18 จุด รับวัคซีนซิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า โมเดอร์นา ไฟเซอร์ หรือ โคโวแวกซ์ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 โดยโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการสำหรับประชาชนในจังหวัดชลบุรี หรือประชาชนต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี ดังนี้ 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "โมเดอร์นา" ฟรี กทม.เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3-4 จนกว่าจะหมด เช็กเลย

- "ฉีดวัคซีนโควิด-19" เข็มกระตุ้น ฟรี กทม.อัปเดตล่าสุด ฉีดได้ไม่จำกัด เช็กเลย

- "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดตฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ไฟเซอร์ ทุกคนทุกเข็ม

 

ซิโนแวค (Sinovac) Walk in สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ)

 • Sinovac เข็ม 1 - เข็ม 2
 • Sinovac เข็ม 1 - Pfizer เข็ม 2

 

โคโวแวกซ์ (Covovax) Walk in สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ)

 • Covovax เข็ม 1 - เข็ม 2

 • Covovax เข็มกระตุ้น

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) (ฝาสีส้ม) Walk in สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 5 - 11 ปี (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ)

 • สูตร Pfizer (ฝาสีส้ม) เข็ม 1 – เข็ม 2
 • เข็มกระตุ้น (เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตร Sinovac ครบ 2 เข็ม หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม)

 

โมเดอร์นา (Moderna) Walk in สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ)

 • Moderna เข็มที่ 1 สูตร Moderna + Moderna
 • Moderna เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 มาแล้ว คือ Sinovac Sinopharm AstraZeneca Pfizer Moderna
 • Moderna เข็มกระตุ้น

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

 • สูตร Pfizer เข็ม 1 – เข็ม 2
 • เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 3 เดือน ขึ้นไป (ให้บริการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน

 • Sinopharm ครบ 2 เข็ม
 • Sinovac ครบ 2 เข็ม

 

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

 • AstraZeneca ครบ 2 เข็ม

 • Sinovac + AstraZeneca

 • Sinopharm + AstraZeneca

 • Sinovac + Pfizer

 • Sinopharm + Pfizer

 • Pfizer ครบ 2 เข็ม

 • AstraZeneca + Pfizer

 • AstraZeneca + Moderna

 • Sinovac + Moderna

 • Sinopharm + Moderna

 • Moderna ครบ 2 เข็ม

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 - 17 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 4 เดือน

 • Pfizer ครบ 2 เข็ม

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 4 เดือน

 • Sinovac 2 เข็ม + AstraZeneca

 • Sinopharm 2 เข็ม +AstraZeneca

 • Sinovac 2 เข็ม + Pfizer

 • Sinopharm 2 เข็ม + Pfizer

 • Sinovac + AstraZeneca + AstraZeneca

 • Sinopharm + AstraZeneca + AstraZeneca

 • AstraZeneca + AstraZeneca + Pfizer

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กรณีต่อไปนี้

 • สูตร AstraZeneca เข็ม 1 – เข็ม 2

 • สูตร AstraZeneca เข็ม 1 - Pfizer เข็ม 2

 • เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 3 เดือน ขึ้นไป (ให้บริการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนเข็ม 1 ดังต่อไปนี้

 • Sinovac
 • Sinopharm
 • AstraZeneca

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน

 • Sinopharm ครบ 2 เข็ม
 • Sinovac ครบ 2 เข็ม

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

 • Sinovac + AstraZeneca
 • Sinopharm + AstraZeneca
 • AstraZeneca ครบ 2 เข็ม

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 4 เดือน

 • Sinovac 2 เข็ม + AstraZeneca
 • Sinopharm 2 เข็ม + AstraZeneca

 

18 จุดฉีดวัคซีน จังหวัดชลบุรี มีดังนี้

1.โรงพยาบาลชลบุรี

2.โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

3.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช 

4.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

5.โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

6.โรงพยาบาลแหลมฉบัง

7.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

8.โรงพยาบาลบางละมุง

9.โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

10.โรงพยาบาลพนัสนิคม

11.โรงพยาบาลพานทอง

12.โรงพยาบาลบ่อทอง

13.โรงพยาบาลเกาะจันทร์

14.โรงพยาบาลบ้านบึง

15.โรงพยาบาลเกาะสีชัง

16.โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

17.โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

18.โรงพยาบาลหนองใหญ่

อัปเดต 18 จุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกเข็ม 1-4 จ.ชลบุรี 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.65

 

อัปเดต 18 จุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกเข็ม 1-4 จ.ชลบุรี 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.65

 

อัปเดต 18 จุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกเข็ม 1-4 จ.ชลบุรี 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.65

 

CR สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี