"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดตฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ไฟเซอร์ ทุกคนทุกเข็ม

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดตฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ไฟเซอร์ ทุกคนทุกเข็ม

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" เข็มกระตุ้นทุก 4 เดือน เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ไฟเซอร์ แอสตร้า ทุกคน ทุกเข็ม

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" เข็มกระตุ้นทุก 4 เดือน จากมติที่ประชุมอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา แนะนำให้ประชาชนทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างน้อยเข็มที่ 3 เป็นพื้นฐาน และรับเข็มกระตุ้นต่อๆไปทุก 4 เดือน โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจและความจำเป็นอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์นั้น

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "โมเดอร์นา" ฟรี 3,000 เข็ม ลงทะเบียนล่วงหน้า - Walk in เช็กที่นี่

- "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดต Walk in โมเดอร์นา ไฟเซอร์ ฟรี (11 มิ.ย.65)

- "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดต Walk in ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 8-10 มิ.ย.2565

 

โดย ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการ "วัคซีนโควิด-19" ทุกเข็มตั้งแต่เข็ม 1 2 และตั้งแต่เข็ม 3 ขึ้นไปในรูปแบบ Walk in โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าให้กับประชาชนอายุ 5 ปีขึ้นไปทุกคน ทุกสัญชาติ ไม่จำกัดภูมิลำเนา และไม่จำกัดจำนวนวัคซีนต่อวัน

 

สามารถเลือกรับบริการตามชนิดวัคซีนทั้ง โมเดอร์นา ไฟเซอร์ แอสตร้าเซนเนก้า และซิโนแวค ดังนี้

  • ประตู 1 วัคซีนโมเดอร์นา สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ประตู 2 วัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีม่วง) สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป (วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า และวัคซีนซิโนแวค แจ้งเจ้าหน้าที่)
  • ประตู 3 วัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

 

ให้บริการเข็มที่ 1 จนถึงวันที่ 19 มิ.ย.2565 เพื่อให้ทันรับเข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 31 ก.ค.2565 เปิดทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.

 

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดตฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ไฟเซอร์ ทุกคนทุกเข็ม