รมว.แรงงาน สั่ง กสร. ดูแลสิทธิลูกจ้าง" โพสต์ทูเดย์ ถูกเลิกจ้าง

รมว.แรงงาน สั่ง กสร. ดูแลสิทธิลูกจ้าง" โพสต์ทูเดย์ ถูกเลิกจ้าง

รมว.แรงงาน สั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและหน่วยงานในสังกัด เข้าให้การช่วยเหลือลูกจ้างโพสต์ทูเดย์ที่ถูกเลิกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า โพสต์ทูเดย์ ซึ่งเป็นสื่อในเครือของบริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) ประกาศเลิกจ้างพนักงาน และกำลังจะปิดตัวลง ผมจึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน ส่งพนักงานตรวจแรงงานเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในทันที เบื้องต้นได้รับข้อมูลว่า บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) ตัดสินใจเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดของกองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์ เนื่องจากบริษัทประสบภาวะขาดทุนจากการแข่งขันสูงของวงการสื่อในปัจจุบัน โดยให้การเลิกจ้างมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นี้เป็นต้นไป ซึ่งการเลิกจ้างในครั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายให้แก่ลูกจ้างทุกคน

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ผมยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าชี้แจงสิทธิหน้าที่และสิทธิประโยชน์ให้แก่นายจ้างและลูกจ้างตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้าง การใช้สิทธิประกันการว่างงาน การหาตำแหน่งงานว่างรองรับ การฝึกทักษะทางด้านอาชีพตามความต้องการ การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากกองทุนประกันสังคม เป็นต้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทางด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 จะร่วมกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 ลงพื้นที่เข้าไปชี้แจงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม รวมทั้งบริการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เช่น การจัดหางาน การฝึกอาชีพ ให้นายจ้าง และลูกจ้างได้รับทราบ พร้อมกำกับดูแลให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป
 

ทั้งนี้ หากลูกจ้างต้องการคำปรึกษาสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2328 8288 หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546