"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" แจ้งปรับเปลี่ยนประตูทางเข้า "ฉีดวัคซีนโควิด"

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" แจ้งปรับเปลี่ยนประตูทางเข้า "ฉีดวัคซีนโควิด"

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดต Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" แจ้งปรับเปลี่ยนประตูทางเข้า แยกตามชนิดวัคซีน เริ่มตั้งแต่ 11 มิ.ย.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" แจ้งปรับเปลี่ยนประตูทางเข้า "ฉีดวัคซีนโควิด" ให้บริการตามชนิดวัคซีน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้

ประตู 1  วัคซีนโมเดอร์นา

จำนวน 50,000 โดส ไม่จำกัดจำนวนต่อวัน สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เข็มที่ 1*,2,3,4,5*

  • เข็มที่ 1

สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน จะได้รับเป็นสูตรไขว้ (Md-Pz) เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา - เข็มที่ 2 วัคซีนไฟเซอร์ ระยะห่าง 28 วัน

  • เข็มที่ 2,3,4,5*

วัคซีนโมเดอร์นา โดยระยะห่างขึ้นกับชนิดวัคซีนในเข็มก่อนหน้า

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ประตู 2

วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

ประตู 3

วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

  • เข็มที่1*,2,3

ให้บริการเข็มที่ 1 จนถึงวันที่ 19 มิ.ย. เพื่อให้ทันรับเข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 31 ก.ค. walk in เปิดทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.