"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดต Walk in โมเดอร์นา ไฟเซอร์ ฟรี (11 มิ.ย.65)

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดต Walk in โมเดอร์นา ไฟเซอร์ ฟรี (11 มิ.ย.65)

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดต Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี โมเดอร์นา (Moderna) ไฟเซอร์ (Pfizer) มีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดต Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี โมเดอร์นา (Moderna) ไฟเซอร์ (Pfizer) ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนประตูทางเข้าให้บริการตามชนิดวัคซีนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดต Walk in ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 8-10 มิ.ย.2565

- ศูนย์ฯกลางบางซื่อ เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" โมเดอร์นา เริ่มวันไหน เช็กเลย

 

ประตู 1 วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จำนวน 50,000 โดส ไม่จำกัดจำนวนต่อวัน สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เข็มที่ 1*,2,3,4,5*

เข็ม 1

สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อนจะได้รับเป็นสูตรไขว้ (Md-Pz) เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา , เข็มที่ 2 วัคซีนไฟเซอร์ ระยะห่าง 28 วัน

เข็ม 2,3,4,5

วัคซีนโมเดอร์นา โดยระยะห่างขึ้นกับชนิดวัคซีนในเข็มก่อนหน้า

 

ประตู 2 วัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีม่วง) สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

 

ประตู 3 วัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

 

เข็มที่ 1*,2,3 ให้บริการเข็มที่ 1 จนถึงวันที่ 19 มิ.ย.2565 เพื่อให้ทันรับเข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 31 ก.ค.2565

 

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดต Walk in โมเดอร์นา ไฟเซอร์ ฟรี (11 มิ.ย.65)