"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดต Walk in ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 8-10 มิ.ย.2565

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดต Walk in ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 8-10 มิ.ย.2565

อัปเดต "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" ใครฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 8-10 มิ.ย.65 รีบเช็กเลย หลังเปิด Walk in ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ฟรี ทุกเข็ม

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ฟรี ทุกเข็ม โดยในวันที่ 8-10 มิ.ย.2565 นี้จะมีการเปลี่ยนประตูทางเข้าให้บริการจากประตู 1 เป็นประตู 2

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ศูนย์ฯกลางบางซื่อ เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" โมเดอร์นา เริ่มวันไหน เช็กเลย

- อัปเดต 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกเข็ม 1-4 จ.ชลบุรี 6-12 มิ.ย.2565

- ฟรี Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม. ฉีดได้ทุกคน ทุกวันถึง 31 ก.ค.65 เช็กที่นี่

 

เงื่อนไขฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) 

เข็ม 1 

สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อนจะได้รับเป็นสูตรไขว้ (Md-Pz) เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา - เข็มที่ 2 วัคซีนไฟเซอร์ ระยะห่าง 28 วัน

 

เข็มที่ 2,3,4,5*

วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) โดยระยะห่างขึ้นกับชนิดวัคซีนในเข็มก่อนหน้า เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รับบริการได้ที่ประตู 2 ตั้งแต่วันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 - 15.00 น. และตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จะให้บริการที่ประตู 1 เช่นเดิม

 

หมายเหตุ

1. วัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับสนับสนุนมามีจำนวนจำกัด จะหยุดให้บริการเมื่อวัคซีนหมด

2. สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3,4 วัคซีนไฟเซอร์แล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้

3. เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส / กล้ามเนื้อครึ่งโดส / ชั้นผิวหนัง

 

ผู้ที่ประสงค์หรือต้องการรับวัคซีนที่มากกว่าเข็มที่ 4 สามารถขอปรึกษาแพทย์ก่อนได้ ทั้งจากระยะเวลาการให้วัคซีน ชนิดวัคซีน และจุดประสงค์การรับวัคซีน เช่น ผู้ที่อาจไปตรวจระดับภูมิคุ้มกันมาแล้วพบว่าภูมิคุ้มกันต่ำหรือผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

 

การบริหารวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)

รูปแบบการฉีดเป็นไปตามความสมัครใจของผู้รับบริการ สามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

  1. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส (IM) ปริมาตร 0.5 ml ขนาดยา 100 mcg
  2. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส (IM) ปริมาตร 0.25 ml ขนาดยา 50 mcg
  3. ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (ID) ปริมาตร 0.1 ml ขนาดยา 20 mcg

 

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดต Walk in ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 8-10 มิ.ย.2565