ศูนย์ฯกลางบางซื่อ เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" โมเดอร์นา เริ่มวันไหน เช็กเลย

ศูนย์ฯกลางบางซื่อ เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" โมเดอร์นา เริ่มวันไหน เช็กเลย

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดตเปิด Walk in "ฉีดวัคซีนโควิด" โมเดอร์นา (Moderna) รอบเดือนมิถุนายน 2565 ฉีดได้ตั้งแต่เข็ม 1-5 เริ่มฉีดวันไหน เช็กเลย

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดต "ฉีดวัคซีนโควิด-19" โมเดอร์นา (Moderna) รอบเดือนมิถุนายน 2565 มาจำนวนหนึ่ง จึงเปิดบริการ Walk in วัคซีนโมเดอร์นาเข็มต่างๆ ดังนี้

  • เข็มที่ 1

สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน จะได้รับเป็นสูตรไขว้ (Md-Pz) เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา - เข็มที่ 2 วัคซีนไฟเซอร์ ระยะห่าง 28 วัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  • เข็มที่ 2,3,4,5* วัคซีนโมเดอร์นา

โดยระยะห่างขึ้นกับชนิดวัคซีนในเข็มก่อนหน้า เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รับบริการได้ที่ ประตู1 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เวลา 9.00 - 15.00 น. จนกว่าวัคซีนจะหมด

หมายเหตุ

1. วัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับสนับสนุนมามีจำนวนจำกัด จะหยุดให้บริการเมื่อวัคซีนหมด
2. สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3,4 วัคซีนไฟเซอร์แล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้
3. เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส / กล้ามเนื้อครึ่งโดส / ชั้นผิวหนัง

ผู้ที่ประสงค์หรือต้องการรับวัคซีนที่มากกว่าเข็มที่ 4 สามารถขอปรึกษาแพทย์ก่อนได้ ทั้งจากระยะเวลาการให้วัคซีน ชนิดวัคซีน และจุดประสงค์การรับวัคซีน เช่น ผู้ที่อาจไปตรวจระดับภูมิคุ้มกันมาแล้วพบว่าภูมิคุ้มกันต่ำหรือผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

การบริหารวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)

รูปแบบการฉีดเป็นไปตามความสมัครใจของผู้รับบริการ สามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

  1. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส (IM) ปริมาตร 0.5 ml ขนาดยา 100 mcg
  2. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส (IM) ปริมาตร 0.25 ml ขนาดยา 50 mcg
  3. ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (ID) ปริมาตร 0.1 ml ขนาดยา 20 mcg

ศูนย์ฯกลางบางซื่อ เปิด Walk in \"ฉีดวัคซีนโควิด\" โมเดอร์นา เริ่มวันไหน เช็กเลย