ฟรี Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม. ฉีดได้ทุกคน ทุกวันถึง 31 ก.ค.65 เช็กที่นี่

ฟรี Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม. ฉีดได้ทุกคน ทุกวันถึง 31 ก.ค.65 เช็กที่นี่

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่ต้องจองคิว ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2565

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่ต้องจองคิว ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2565

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เผยผลการศึกษาวัคซีน mRNA-1273 ในเด็ก 6-11 ปี พบช่วยกระตุ้นภูมิได้ดี

- "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดต วัคซีนโมเดอร์นา หมดแล้ว เช็กวัคซีนหลัก

 

การ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ต้องจองคิว และไม่จำกัดจำนวน สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ หรือจองผ่านแอปฯ QueQ 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันฉีดวัคซีน

  • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นๆ ที่ยืนยันตัวตน เช่น Passport 
  • หลักฐานรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19
  • ปากกาส่วนตัว

 

ฟรี Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม. ฉีดได้ทุกคน ทุกวันถึง 31 ก.ค.65 เช็กที่นี่