อัปเดต 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกเข็ม 1-4 จ.ชลบุรี 6-12 มิ.ย.2565

อัปเดต 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกเข็ม 1-4 จ.ชลบุรี 6-12 มิ.ย.2565

อัปเดต 17 จุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิดฟรีทุกเข็ม จ.ชลบุรี รับวัคซีนซิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ หรือ โคโวแวกซ์ 6-12 มิ.ย.2565 เช็กที่นี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รวบรวมสถานที่จุดวอล์คอิน (Walk inฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกเข็ม อัปเดตล่าสุด 17 จุด รับวัคซีนซิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ หรือ โคโวแวกซ์ ระหว่างวันที่ 6-12 มิถุนายน 2565 สำหรับโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการสำหรับประชาชนในจังหวัดชลบุรีหรือประชาชนต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- สธ.แจงกระจายวัคซีนโควิด 19 ถึงรพ.สต. เป็นการช่วยประชาชน ไม่ได้ระบายไปทิ้ง

- ส่อดราม่า แฉ "วัคซีนโควิด" ล้นไร้คนฉีด ส่งต่อ รพ.สต.รอวันหมดอายุ รอทิ้ง

- ฟรี Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม. ฉีดได้ทุกคน ทุกวันถึง 31 ก.ค.65 เช็กที่นี่

 

ซิโนแวค (Sinovac) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ)

1.ซิโนแวคเข็ม 1 - เข็ม 2

2.ซิโนแวคเข็ม 1 - ไฟเซอร์เข็ม 2

 

วัคซีนโคโวแวกซ์ (Covovax) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้น (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ)

1. Covovax เข็ม 1 - เข็ม 2

2. Covovax เข็มกระตุ้น

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) (ฝาสีส้ม) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 5 - 11 ปี (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ)

1. สูตร Pfizer (ฝาสีส้ม) เข็ม 1 – เข็ม 2

2. เข็มกระตุ้น (เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตร Sinovac ครบ 2 เข็ม หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม)

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

1. สูตร Pfizer เข็ม 1 – เข็ม 2

2. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 3 เดือน ขึ้นไป (ให้บริการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน

1. Sinopharm ครบ 2 เข็ม

2. Sinovac ครบ 2 เข็ม

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

1. AstraZeneca ครบ 2 เข็ม

2. Sinovac + AstraZeneca

3. Sinopharm + AstraZeneca

4. Sinovac + Pfizer

5. Sinopharm + Pfizer

6. Pfizer ครบ 2 เข็ม

7. AstraZeneca + Pfizer

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 - 17 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 4 เดือน

  • Pfizer ครบ 2 เข็ม

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 4 เดือน

1. Sinovac 2 เข็ม + AstraZeneca

2. Sinopharm 2 เข็ม +AstraZeneca

3. Sinovac 2 เข็ม + Pfizer

4. Sinopharm 2 เข็ม + Pfizer

5. Sinovac + AstraZeneca + AstraZeneca

6. Sinopharm + AstraZeneca + AstraZeneca

7. AstraZeneca + AstraZeneca + Pfizer

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กรณีต่อไปนี้

1. สูตร AstraZeneca เข็ม 1 – เข็ม 2

2. สูตร AstraZeneca เข็ม 1 - Pfizer เข็ม 2

3. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 3 เดือน ขึ้นไป

(ให้บริการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนเข็ม 1 ดังต่อไปนี้

1. Sinovac

2. Sinopharm

3. AstraZeneca

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน

1. Sinopharm ครบ 2 เข็ม

2. Sinovac ครบ 2 เข็ม

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

1. Sinovac + AstraZeneca

2. Sinopharm + AstraZeneca

3. AstraZeneca ครบ 2 เข็ม

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 4 เดือน

1. Sinovac 2 เข็ม + AstraZeneca

2. Sinopharm 2 เข็ม + AstraZeneca

 

 

CR สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี