"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ ลงทะเบียน - Walk in ปชช.ทั่วไป เด็กนักเรียน ฉีดได้หมด

"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ ลงทะเบียน - Walk in ปชช.ทั่วไป เด็กนักเรียน ฉีดได้หมด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นนท์พร้อมพลัส นนท์ kids Go abroad "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) ลงทะเบียน - Walk in ปชช.ทั่วไป เด็กนักเรียน ฉีดได้หมด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นนท์พร้อมพลัส นนท์ kids Go abroad เชิญประชาชนคนไทยและทุกสัญชาติอายุ 18 ปีขึ้นไป Booster "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ รวมไปถึง นักเรียน อายุ 12-17 ปี และ เด็กเล็กอายุ 5-11 ปี โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและที่อยู่อาศัย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ ฟรีทุกเข็ม จนกว่าจะหมด เช็กเลยที่นี่

- อัปเดต 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิดฟรีทุกเข็ม จ.ชลบุรี 23-29 พ.ค.2565 เช็กเลย

- สภากาชาดไทย "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา ฟรีเข็ม 2,3,4 เช็กเงื่อนไขเลย

 

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนฉีดวัคซีน สามารถ Walk in เข้าไปรับบริการได้ทุกเข็มตามวันเวลาที่กำหนด 

 

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) ฝาม่วง สำหรับคนไทยและทุกสัญชาติอายุ 18 ปีขึ้นไป นักเรียน อายุ 12-17 ปี (คลิกที่นี่)

 

เด็กเล็กอายุ 5-11 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม เข็ม 1 (คลิกที่นี่)

 

สนามฉีด เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ วันที่ 1 2 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. รับบัตรคิว ณ ลานจอดรถชั้น 3

 

ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น เข้าประตูทางเข้าห้างท้อปส์ ด้านหลังห้าง และขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2 รับบัตรคิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน

 

  • เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 3 ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 2 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ขึ้นไป
  • เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 4 ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ขึ้นไป
  • เงื่อนไข เข็ม 3 ฝาม่วง รับวัคซีน Pfizer1 + Pfizer2 โดยรับเข็มที่ 2 แล้วไม่ต่ำกว่า 4 เดือน หรือติดเชื้อแล้วเกิน 3 เดือน

 

\"ฉีดวัคซีนเข็ม 3\" ไฟเซอร์ ลงทะเบียน - Walk in ปชช.ทั่วไป เด็กนักเรียน ฉีดได้หมด