สภากาชาดไทย "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา ฟรีเข็ม 2,3,4 เช็กเงื่อนไขเลย

สภากาชาดไทย "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา ฟรีเข็ม 2,3,4 เช็กเงื่อนไขเลย

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา ฟรีเข็ม 2,3 และ 4 เริ่มฉีด 1-11 มิ.ย.นี้ โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เช็กเงื่อนไขที่นี่

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แจ้งผ่านเพจ Thai Red Cross Society เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา (Moderna) (ฟรี) เข็ม 2, 3, 4 (ให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ)

เงื่อนไข ดังนี้

  • เข็ม 2 และ เข็ม 3

สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี (กรณีตั้งครรภ์ต้องมีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

  • เข็ม 2

- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/เเอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2565

  • เข็ม 3

- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2565

- เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565

- เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) หรือ

เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า และเข็ม 2 โมเดอร์นา) ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  • เข็ม 4

สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป

- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ

- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ

- เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ

- เคยได้รับวัคซีน เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค และเข็ม 2,3 แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565

 

เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" เพื่อรับวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

สามารถเลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4 ในวันที่ 1,2,3,4,7,8,9,10,11 มิ.ย. 2565 เข็ม 2,3,4

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ 

  • กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน
  • กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
  • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ (รอบ 11.00 น. กรุณามาก่อนเวลา 11.45 น.)

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

สภากาชาดไทย "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา ฟรีเข็ม 2,3,4 เช็กเงื่อนไขเลย

ที่มา : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย