"ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี เช็ก 11 จุดฉีดทั่ว กทม.

"ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี เช็ก 11 จุดฉีดทั่ว กทม.

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ พาเช็ก 11 จุดฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" พื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม เพื่อป้องกันและลดอาการเจ็บป่วยรุนแรง

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ พา เช็ก 11 จุดฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" พื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม เพื่อป้องกันและลดอาการเจ็บป่วยรุนแรง โดยสามารถรับบริการฟรีหรือลงทะเบียนขอรับบริการผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ถึงวันที่ 31 ส.ค.2565 หรือจนกว่าวัคซีนหมด 

 

 

สำหรับ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม สามารถรับบริการ "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี ประกอบด้วย

 • หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
 • เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี
 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งระหว่างรับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน)
 • ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 • ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
 • โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กก. หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก./ตรม.)

 

โดย 11 จุดรายชื่อโรงพยาบาลในสังกัด กทม.

 1. โรงพยาบาลกลาง 
 2. โรงพยาบาลตากสิน 
 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
 5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
 6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
 7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
 8. โรงพยาบาลสิรินธร 
 9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
 10. โรงพยาบาลคลองสามวา 
 11. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

 

นอกจากนี้ยังสามารถจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยการลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.ลงทะเบียนผ่าน Application “เป๋าตัง”

2. จองสิทธิ์ด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม.ทั้ง 69 แห่ง

 

หรือกรณีไม่สะดวกลงทะเบียนผ่าน Application และสามารถเข้ารับบริการรูปแบบ Walk in ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร (กรณีเด็ก) มาด้วยในวันรับบริการวัคซีน ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ส.ค.2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

 

 

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวครอบคลุมการป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ (an A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09-like virus, an A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus; และ a B/Austria/1359417/2021 (B/ictoria lineage)-like virus.) ตามที่ องค์การอนามัยโลกกำหนด