อัปเดต 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิดฟรีทุกเข็ม จ.ชลบุรี 23-29 พ.ค.2565 เช็กเลย

อัปเดต 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิดฟรีทุกเข็ม จ.ชลบุรี 23-29 พ.ค.2565 เช็กเลย

อัปเดตล่าสุด 20 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 รวมถึงเข็ม 1-2 จ.ชลบุรี ไฟเซอร์ แอสตร้าเซนเนก้า หรือ โคโวแวกซ์ ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเฉพาะสัปดาห์นี้ สามารถเลือกชนิดวัคซีนได้ทุกสูตร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รวบรวมสถานที่จุดวอล์คอิน (Walk in) ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกเข็ม อัปเดตล่าสุด 20 จุด รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ หรือ โคโวแวกซ์ ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565 สำหรับโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการสำหรับประชาชนในจังหวัดชลบุรีหรือประชาชนต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- สภากาชาดไทย "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา ฟรีเข็ม 2,3,4 เช็กเงื่อนไขเลย

- ไฟเซอร์ชี้วัคซีนมีประสิทธิภาพ 80% ป้องกันโควิดในเด็กเล็ก

- "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดต วัคซีนโมเดอร์นา หมดแล้ว เช็กวัคซีนหลัก

 

ซิโนแวค (Sinovac) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ)

1.ซิโนแวคเข็ม 1 - เข็ม 2

2.ซิโนแวคเข็ม 1 - ไฟเซอร์เข็ม 2

 

วัคซีนโคโวแวกซ์ (Covovax) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้น (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ)

1. Covovax เข็ม 1 - เข็ม 2

2. Covovax เข็มกระตุ้น

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) (ฝาสีส้ม) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 5 - 11 ปี (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ)

1. สูตร Pfizer (ฝาสีส้ม) เข็ม 1 – เข็ม 2

2. เข็มกระตุ้น (เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตร Sinovac ครบ 2 เข็ม หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม)

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

1. สูตร Pfizer เข็ม 1 – เข็ม 2

2. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 3 เดือน ขึ้นไป (ให้บริการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน

1. Sinopharm ครบ 2 เข็ม

2. Sinovac ครบ 2 เข็ม

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

1. AstraZeneca ครบ 2 เข็ม

2. Sinovac + AstraZeneca

3. Sinopharm + AstraZeneca

4. Sinovac + Pfizer

5. Sinopharm + Pfizer

6. Pfizer ครบ 2 เข็ม

7. AstraZeneca + Pfizer

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 - 17 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 4 เดือน

  • Pfizer ครบ 2 เข็ม

 

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 4 เดือน

1. Sinovac 2 เข็ม + AstraZeneca

2. Sinopharm 2 เข็ม +AstraZeneca

3. Sinovac 2 เข็ม + Pfizer

4. Sinopharm 2 เข็ม + Pfizer

5. Sinovac + AstraZeneca + AstraZeneca

6. Sinopharm + AstraZeneca + AstraZeneca

7. AstraZeneca + AstraZeneca + Pfizer

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กรณีต่อไปนี้

1. สูตร AstraZeneca เข็ม 1 – เข็ม 2

2. สูตร AstraZeneca เข็ม 1 - Pfizer เข็ม 2

3. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 3 เดือน ขึ้นไป

(ให้บริการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนเข็ม 1 ดังต่อไปนี้

1. Sinovac

2. Sinopharm

3. AstraZeneca

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน

1. Sinopharm ครบ 2 เข็ม

2. Sinovac ครบ 2 เข็ม

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

1. Sinovac + AstraZeneca

2. Sinopharm + AstraZeneca

3. AstraZeneca ครบ 2 เข็ม

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 4 เดือน

1. Sinovac 2 เข็ม + AstraZeneca

2. Sinopharm 2 เข็ม + AstraZeneca

 

 

CR สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี