เช็กก่อนไปทำงานเกาหลี ตรวจสอบรายชื่อบริษัทจากกรมการจัดหางาน

เช็กก่อนไปทำงานเกาหลี ตรวจสอบรายชื่อบริษัทจากกรมการจัดหางาน

ก.แรงงาน เตือนคนหางานเกาหลีใต้ ตรวจสอบรายชื่อบริษัทรับอนุญาตฯ จากกรมการจัดหางาน พร้อมย้ำอย่าหลงเชื่อบางบริษัทอ้างรับแรงงานไทยน้อยลงไม่เป็นความจริง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้รับการประสานจากจังหวัดนครราชสีมาว่าได้มีบริษัทเอกชน อ้างว่าได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลท้องถิ่นเกาหลีใต้ และมีความประสงค์ต้องการแรงงานไทยไปทำงานสวน เกษตร ฟาร์ม ที่ประเทศเกาหลีใต้จำนวนมากเมืองละไม่เกิน 1,000 ตำแหน่ง

โดยประเทศไทยได้โควตา 8,000 คน ในกรณีที่ล่าช้าทางรัฐบาลท้องถิ่นเกาหลีจะเปิดรับแรงงานจากประเทศอื่นๆ จึงอาจจะทำให้โควตาแรงงานไทยลดน้อยลง ซึ่งไม่เป็นความจริง

เนื่องจากหลังตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศจากนายทะเบียน ดังนั้นจึงไม่สามารถจัดส่งคนงานไปทำงานในเกาหลีใต้ขอให้แรงงานไทยอย่าหลงเชื่อข้อความดังกล่าว

 

  • บริษัท ผู้จัดหางานไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ

“กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับปัญหาคนหางานถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ เนื่องจากไม่ปลอดภัยต่อแรงงานไทย และมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวงโดยขบวนการค้ามนุษย์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมได้มีข้อสั่งการให้กรมการจัดหางานตรวจสอบ หากพบว่ามีความผิดจะดำเนินคดีอย่างจริงจัง โดยผู้ที่จัดหางานให้คนหางานทำงานในต่างประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 60,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับรมว.แรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี  ตรวจสอบทราบชื่อบริษัทดังกล่าวแล้ว และได้ประชาสัมพันธ์แจ้งต่อคนหางานในพื้นที่ให้ระมัดระวังไม่หลงเชื่อบริษัทดังกล่าว

ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน ที่ www.doe.go.th/ipd ก่อนตัดสินใจใช้บริการกับบริษัทจัดหางาน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการหลอกลวงคนไปทำงานต่างประเทศ 

 

  • สมัครไปทำงานเกาหลี ต้องทำอะไรบ้าง?

สำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีสามารถสมัครผ่านระบบการไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System Foreign Workers: EPS) เพื่อทำงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  ภาคเกษตรและปศุสัตว์ และภาคก่อสร้าง

โดยผู้ที่ไปทำงานตามระบบ EPS ซึ่งถือวีซ่า E-9 จะได้รับอนุญาตให้ทำงาน 3 ปี แต่หากทำงานดีนายจ้างพึงพอใจ และยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะขอจ้างต่อได้ 1 ครั้ง ระยะเวลาจ้าง 1 ปี 10 เดือน รวมเป็นระยะเวลาจ้างงานต่อเนื่อง 4 ปี 10 เดือน  ทั้งนี้ ต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี สมรรถนะ และทักษะการทำงานตามที่กำหนด 

ทั้งนี้ ผู้สนใจเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทดสอบ และอย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานเกาหลีผ่านระบบ EPS ได้

สามารถสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี EPS หรือโทร 0 2245 6716 , 0 2245 9429 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694