ค้นหางานผ่าน “ไทยมีงานทำ” 216,240 อัตรา-5 ตำแหน่งงานที่ต้องการมากสุด

ค้นหางานผ่าน “ไทยมีงานทำ” 216,240 อัตรา-5 ตำแหน่งงานที่ต้องการมากสุด

กระทรวงแรงงาน ชี้ช่องทางบริการประชาชนผ่านระบบ e-service กรมการจัดหางาน ขึ้นทะเบียนว่างงาน ตรวจสอบข้อมูลขึ้นทะเบียน และค้นหางานผ่าน “ไทยมีงานทำ” 216,240 อัตรา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลาออกจากงาน หรือถูกเลิกจ้าง กรมการจัดหางาน เปิดช่องทางให้สามารถขึ้นทะเบียนว่างงาน รายงานตัว ตรวจสอบข้อมูลขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และหางานทำ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์  e-service.doe.go.th เบ็ดเสร็จในจุดเดียว

จากนั้นรับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสารที่สำนักงาน ในระหว่างนี้ยังสามารถหางาน ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ที่ปัจจุบันรวบรวมตำแหน่งงาน ไว้ถึง 216,240 อัตรา รวมทั้งค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากรายงานสรุปการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ในเดือนเมษายน 2565 พบว่ามีประชาชนยื่นขอรับสิทธิกรณีว่างงาน กับกรมการจัดหางาน จำนวน 81,151 คน ซึ่งกรมการจัดหางานไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยเตรียมตำแหน่งงานว่างจากทั่วประเทศ จำนวน 216,240 อัตรา เพื่อให้บริการประชาชนที่ประสงค์มีงานทำ

5 อันดับแรก ตำแหน่งงานที่มีความต้องการมากที่สุด

  1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
  2. แรงงานด้านการประกอบ
  3. พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า
  4. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้าอื่น ๆ
  5. ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า

สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลาออกจากงาน หรือถูกเลิกจ้าง ต้องการรับสิทธิกรณีว่างงานสามารถขอรับบริการได้ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th หากใช้บริการครั้งแรกให้ทำการลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง Digital ID ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน

จากนั้นจึงเข้าสู่ระบบ เพื่อทำการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แนบไฟล์หน้าสมุดบัญชีธนาคาร หลังจากขึ้นทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรายงานตัวอย่างน้อยเดือนละครั้งตามตารางนัดหมาย โดยสำนักงานประกันสังคมจะเป็นผู้พิจารณาสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนเป็นรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนฯ หลังจากมีการรายงานตัวตามกำหนด

นอกจากนี้ ประชาชนที่ต้องการหางานที่เหมาะสมกับตัวเอง สามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ” ระบบจะจับคู่ตำแหน่งงานตามพื้นที่และภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถและทักษะตามข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซึ่งระบบรวบรวมข้อมูลตำแหน่งงานว่างจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและจากบริษัทจัดหางานชั้นนำ