‘สมาคมสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุง’ คุ้มครองชาวพัทลุงเข้าถึงสิทธิบัตรทอง

‘สมาคมสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุง’ คุ้มครองชาวพัทลุงเข้าถึงสิทธิบัตรทอง

บอร์ดควบคุมคุณภาพฯ เห็นชอบ “สมาคมสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุง” ขึ้นทะเบียนเป็น “หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) ทำหน้าที่ดูแลชาวพัทลุงทั้งจังหวัดเข้าถึงสิทธิบัตรทอง

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 กำหนดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน หรือที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า “หน่วย 50(5)”

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้มีหน่วยที่เป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยบริการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างไว้วางใจ คอยทำหน้าที่ให้ประชาชนรับรู้สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้

รวมทั้งในกรณีที่ประชาชนเกิดปัญหาการใช้สิทธิหรือรับบริการสาธารณสุขก็จะได้รับการคุ้มครองดูแล และประสานไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียน ขณะเดียวกันก็เป็นหน่วยที่ทำงานร่วมกับหน่วยบริการ คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิและการมีส่วนร่วม คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.)

 

  • “สมาคมสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุง” ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย 50(5) 

ทั้งนี้ในการจัดตั้งหน่วย 50(5) ภายหลังจากคณะทำงานได้ตรวจประเมินเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติแล้ว จะนำเรื่องเข้าสู่คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) เพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมิน

เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนต่อไป นอกจากนี้ยังรวมถึงการยกเลิกหรือเพิกถอนหน่วย 50(5) ด้วย

นพ.สุพรรณ กล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้าการขับเคลื่อนหน่วย 50(5) ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบให้ “สมาคมสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุง” จ.พัทลุง ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย 50(5) ลำดับที่ 138

ตามที่คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ เขต 12 สงขลานำเสนอ ซึ่งได้ผ่านการประเมินหลักเกณฑ์และคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับประชาชนทั้งจังหวัด

โดยมีการดําเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนในนามของเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ พ.ศ.2562 และจัดตั้งเป็นสมาคมสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุง เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2564 เป็นหน่วยงที่ไม่แสวงหากำไร สถานที่ปฏิบัติงานตั้งอยู่ที่สนามกีฬาจังหวัดพัทลุง ขณะที่ผู้รับผิดชอบหน่วยฯ ได้ผ่านการอบรมตามประกาศฯ ที่กำหนดแล้ว

 

  • ขึ้นทะเบียนหน่วยรับเรื่องร้องเรียน

นอกจากนี้ในคราวเดียวกัน ที่ประชุมฯ ยังได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ลำดับที่ 7 ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่มีหนังสือขอยุติการดำเนินการ

เนื่องจากคณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ มีภารกิจหลายอย่าง ทำให้ไม่มีเวลาทำภารกิจตามบทบาทหน้าที่ได้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้งานคุ้มครองสิทธิในจังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้ ทางคณะทำงานในพื้นที่อยู่ระหว่างตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยใหม่จำนวน 1 แห่ง ดำเนินการโดย “ ศูนย์พิทักษ์สิทธิ จังหวัดเพชรบูรณ์” ซึ่งจะรับผิดชอบดูแลประชาชนทั้งจังหวัด โดยจะมีการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาเพื่อให้คณะกรรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขประกาศขึ้นทะเบียนต่อไป

ที่ผ่านมาในการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง สปสช.ได้ทำการขึ้นทะเบียนหน่วย 50(5) แล้วจำนวน 137 แห่ง โดยขอยกเลิกดำเนินการจำนวน 11 แห่ง และจากมติเห็นชอบขึ้นทะเบียนและยกเลิกหน่วย 50(5) ของคณะกรรมการฯ ในวันนี้ ทำให้ปัจจุบันในระบบทะเบียนหน่วย 50(5) มีจำนวน 126 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศและทำหน้าที่ดูแลการเข้าถึงสิทธิและคุ้มครองสิทธิให้กับประชาชน” นพ.สุพรรณ กล่าว

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand