"สปสช." เพิ่มสิทธิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ -แผ่นรองซับ เพื่อผู้สูงวัย ป่วย พิการ

"สปสช." เพิ่มสิทธิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ -แผ่นรองซับ เพื่อผู้สูงวัย ป่วย พิการ

เทศบาลตำบลไทรย้อย-รพ.สต.ในพื้นที่ เตรียมพร้อมใช้งบ กปท. หนุน "ผ้าอ้อมผู้ใหญ่" - "แผ่นรองซับ" ให้กับผู้ป่วยสูงอายุ-ผู้พิการ-ผู้ป่วยที่มีปัญหากลั้นขับถ่าย ตามสิทธิประโยชน์ใหม่ของ "สปสช." ย้ำทำได้ทันทีเพราะมีฐานข้อมูลที่ให้การสนับสนุนเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว

นายณัฐวุฒิ ใจดี รองปลัดเทศบาลตำบลไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ตามที่ สปสช. ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับไม่เกิน 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน ให้กับผู้ป่วยสูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีปัญหากลั้นขับถ่าย ทางเทศบาลมีฐานข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่แล้ว

 

ขณะนี้รอเพียงหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ออกมา ทางเทศบาลตำบลไทรย้อยพร้อมที่จะทำโครงการนี้ทันที

 

"สปสช." เพิ่มสิทธิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ -แผ่นรองซับ เพื่อผู้สูงวัย ป่วย พิการ

“ตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลไทรย้อยใช้กองทุนสวัสดิการออมวันละบาท เพื่อนำมาสนับสนุนให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีความจำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ทุกปีอยู่แล้ว แต่ก็เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นปีหนึ่งซื้อให้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชุดเท่านั้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวและคนดูแล เพราะผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นสินค้าที่มีราคาสูง” นายณัฐวุฒิ กล่าว

 

ทั้งนี้ รพ.สต.ไทรย้อยและ รพ.สต.หนองขมิ้น มีการคัดกรองและประเมินผู้ป่วยเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบรายชื่อทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่ที่มีจำเป็นต้องใช้ให้เป็นปัจจุบันเสมอ รพ.สต.ทั้ง 2 แห่งก็จะส่งข้อมูลให้กับเทศบาล ปีนี้คาดว่าผู้ป่วยจำเป็นที่มีความจำเป็นต้องใช้ประมาณ 28 คน

 

นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาต้องเจอกับปัญหาการจัดการขยะประเภทผ้าอ้อม เพราะผ้าอ้อมที่ใช้แล้วคือขยะติดเชื้ออาจเป็นอันตรายกับผู้อื่นได้ ดังนั้นต้องไม่ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป หรือตามสถานที่สาธารณะต่างๆ แต่เทศบาลไทรย้อยไม่มีรถเก็บขยะ จึงจำเป็นต้องทำเตาเผาความร้อนสูงจากถังแกลลอน 200 ลิตร โดยมีการสาธิตให้ผู้ดูแลผู้ป่วย รวมถึงให้ความรู้ คำแนะนำ

อย่างไรก็ตาม การเผาด้วยเตาเผาความร้อนสูงที่เทศบาลจัดทำขึ้น ไม่ใช่เตาเผาที่ได้รับการรองรับแต่อย่างใด เป็นเพียงเตาเผาที่ทำขึ้นมาแก้ปัญหาเบื้องต้น เพื่อไม่ให้นำไปทิ้งที่ในที่อื่นๆ ไม่ได้มีข้อมูลทางวิชาการมากนัก แต่ตอนนี้ทางเทศบาลตำบลไทรย้อยก็กำลังคิดกระบวนการต่อยอดและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน

 

นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า จึงอยากฝากเรื่องการกำจัดขยะผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไปยังหน่วยงาน เพื่อออกนโยบายที่มีการจัดการเป็นระบบและได้มาตรฐานมากขึ้น เพื่อให้ตำบลอื่นๆ จะได้ทราบและให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดเก็บและกำจัดอย่างถูกวิธี

 

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

"สปสช." เพิ่มสิทธิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ -แผ่นรองซับ เพื่อผู้สูงวัย ป่วย พิการ