"เปิดเรียนวันแรก" On Site ปลอดภัย ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก

"เปิดเรียนวันแรก" On Site ปลอดภัย ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก

ศบค. เผย "สถานการณ์โควิด-19" ในวันที่ 17 พ.ค. 65 ซึ่งถือเป็นวัน "เปิดเรียนวันแรก" on-site พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,893 ราย เสียชีวิต 38 ราย เด็ก 5--11 ปี ฉีดวัคซีนเข็ม 2 สะสม 22.4% ย้ำมาตรการ "เปิดเรียน" ด้วยมาตรการ 6-6-7 ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย 3T1V

วันนี้ (17 พ.ค. 65) ถือเป็นวันแรกในการ "เปิดเรียนวันแรก" ในรูปแบบ on-site แม้ว่าล่าสุดตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. พบว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,893 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 3,886 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 3 ราย และ ติดเชื้อในเรือนจำ 4 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตลดลงอยู่ที่ 38 ราย อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเน้นย้ำมาตรการรับเปิดเรียน เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย  

 

"เปิดเรียนวันแรก" On Site ปลอดภัย ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก

 

เด็ก 5-11 ปี ฉีดเข็ม 2 สะสม 

 

ทั้งนี้ เมื่อดูผลการฉีด วัคซีนโควิด-19 สะสม (28 ก.พ. 2564 - 16 พ.ค. 2565) รวม 135,697,195 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,526,942 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 51,977,479 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 27,192,774 ราย

 

ขณะเดียวกัน ในกลุ่มเป้าหมาย 5-11 ปี จำนวน 5,150,082 ราย พบว่า 

 • เข็มที่ 1 สะสม 2,879,424 ราย คิดเป็น 55.9%
 • เข็มที่ 2 สะสม 1,153,028 ราย คิดเป็น 22,4% 

 

"เปิดเรียนวันแรก" On Site ปลอดภัย ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก

มาตรการเปิดเรียน On Site

 

สำหรับ มาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดย สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ดังนี้ 

 • สถานศึกษาประเมินตนเอง เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่าน TSC+
 • นักเรียนอายุ 12-17 ปี ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ผ่านระบบสถานศึกษาและ เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี ตามความสมัครใจของผู้ปกครอง 
 • นักเรียนครู บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด 
 • กรณีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ปฏิบัติตามาตรการอย่างเคร่งครัด 

 

ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย 3T1V

 

T - Thai Stop COVID Plus (TSC+) สถานศึกษาต้องประเมินตนเอง ก่อนเปิดเรียน 

T - Thai Save Thai (TST) นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ 

T - Test ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง อย่างเหมาะสม เมื่อมีความเสี่ยง หรือมีอาการ 

V - Vaccine ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก อายุ 5-17 ปี ได้รับวัคซีนโควิด-19 ตามเกณฑ์

6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม 

 

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)

 • เว้นระยะห่าง 
 • ใส่หน้ากาก
 • ล้างมือ
 • ตรวจคัดกรอง 
 • ลดแออัด 
 • ทำความสะอาด 

6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 

 • ดูแลตัวเอง
 • ใช้ช้อนส่วนตัว 
 • ทานอาหารปรุงสุกใหม่
 • ลงทะเบียน เข้า - ออก 
 • สำรวจตรวจสอบ 
 • กักกันตนเอง 

7 มาตรการเข้ม

 • ประเมินตนเองผ่าน T - Thai Stop COVID Plus (TSC+) และรายงานผลผ่าน MOECOVID
 • ทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Bubble)
 • จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขภิบาลและโภชนาการ
 • อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 • แผนเผชิญเหตุ มีการซักซ้อม รวมถึงเตรียมความพร้อม School Isolation
 • ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนให้ปลอดภัย เน้นมาตรการปลอดภัยรถโรงเรียน 
 • School pass สำหรับนักเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา 

 

"เปิดเรียนวันแรก" On Site ปลอดภัย ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก

 

สูตรฉีดวัคซีนเด็ก 

 

สำหรับ สูตรการฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็ก ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ได้แก่ 

- สูตรการฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็กอายุ 5-6 ปี 

 • เข็ม 1 ไฟเซอร์ 
 • เข็ม 2 ไฟเซอร์ ห่างกัน  8 สัปดาห์
 • เข็ม 3 ยังไม่มีกำหนด

 

- สูตรการฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็กอายุ 6-11 ปี 

สูตร 1

 • เข็ม 1 ไฟเซอร์ 
 • เข็ม 2ไฟเซอร์  ห่างกัน  8 สัปดาห์
 • เข็ม 3 ยังไม่มีกำหนด

สูตร 2 

 • เข็ม 1 ซิโนแวค
 • เข็ม 2 ไฟเซอร์  ห่างกัน 4 สัปดาห์
 • เข็ม 3 ยังไม่มีกำหนด

 

- สูตรการฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็กอายุ 12-17 ปี 

สูตร 1 

 • เข็ม 1 ไฟเซอร์ 
 • เข็ม 2 ไฟเซอร์ ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ 
 • เข็ม 3 ไฟเซอร์ ห่างกัน 4-6 เดือน เต็มโดส/ครึ่งโดส

สูตร 2

 • เข็ม 1 ซิโนแวค
 • เข็ม 2 ไฟเซอร์ ห่างกัน 4 สัปดาห์
 • เข็ม 3 ไฟเซอร์ ห่างกัน 4-6 เดือน  เต็มโดส

 

- สูตรการฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็กอายุ 6-17 ปี

 • เข็ม 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 
 • เข็ม 2  ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ 
 • เข็มที่ 3 ไฟเซอร์ เต็มโดส ตามช่วงอายุ ห่างกัน 4 สัปดาห์

 

"เปิดเรียนวันแรก" On Site ปลอดภัย ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก