ภาพบรรยากาศ "เปิดเรียนวันแรก" แบบ On-Site ทุกโรงเรียน 100%

ภาพบรรยากาศ "เปิดเรียนวันแรก" แบบ On-Site ทุกโรงเรียน 100%

ชมภาพบรรยากาศการ "เปิดเรียนวันแรก" แบบ On-Site ทุกโรงเรียน 100% ขณะที่จังหวัดสงขลาการจราจรติดขัดแต่เช้ารับเปิดเทอม

วันนี้ 17 พ.ค. 2565 บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก แบบ On-Site โดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาทุกสังกัดเปิดเรียนด้วยหลักการ "ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน" นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ มีการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม

 

 

ทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ทั้งการบริหารจัดการภายในห้องเรียน ภายในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบโรงเรียน มีการเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุ มีการซักซ้อม

 

ทั้งนี้โรงเรียนไม่จําเป็นต้องปิดการเรียนการสอนแม้จะพบการติดเชื้อในโรงเรียน แต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผนเผชิญเหตุอย่างแม่นยำ และรวดเร็ว เพราะเป้าหมายสำคัญ นักเรียนควรได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ที่โรงเรียน และลดปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss)

 

สำหรับกรณีที่พบผู้ติดเชื้อจะให้ปิดห้องเรียนเฉพาะห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด และให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4 On (Online, On – Air, On Hand และ On School Line) สำหรับห้องเรียนอื่นเปิดเรียน On Site ตามปกติ

 

ภาพบรรยากาศ "เปิดเรียนวันแรก" แบบ On-Site ทุกโรงเรียน 100%

 

 

สงขลารถติดหนึบ รับเปิดเทอมเต็มรูปแบบวันแรก

 

สภาพการจราจรบนถนนกาญจนวนิช และถนนสายสงขลา-นาทวี ที่ติดยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ก่อนเข้าสู่เทศบาลนครสงขลาในยามเช้า รับการเปิดภาคเรียนเต็มรูปแบบวันแรก (On-Site) พร้อมกับภูมิภาคอื่นทั่วประเทศ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลายตัว พ่อแม่ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานมาโรงเรียนกันอย่างคึกคัก

 

ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นเมืองแห่งการศึกษาที่มีชื่อเสียง และจำนวนมากที่สุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา ประชาชนในพื้นที่นิยมส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี้ ทำให้จังหวัดสงขลาเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง ในวันเปิดภาคเรียนใหม่

 

ภาพบรรยากาศ "เปิดเรียนวันแรก" แบบ On-Site ทุกโรงเรียน 100%

 

ภาพบรรยากาศ "เปิดเรียนวันแรก" แบบ On-Site ทุกโรงเรียน 100%

 

ภาพบรรยากาศ "เปิดเรียนวันแรก" แบบ On-Site ทุกโรงเรียน 100%

 

ภาพบรรยากาศ "เปิดเรียนวันแรก" แบบ On-Site ทุกโรงเรียน 100%

 

ภาพบรรยากาศ "เปิดเรียนวันแรก" แบบ On-Site ทุกโรงเรียน 100%

 

ภาพบรรยากาศ "เปิดเรียนวันแรก" แบบ On-Site ทุกโรงเรียน 100%

 

ภาพบรรยากาศ "เปิดเรียนวันแรก" แบบ On-Site ทุกโรงเรียน 100%

 

ภาพบรรยากาศ "เปิดเรียนวันแรก" แบบ On-Site ทุกโรงเรียน 100%