กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกทักษะช่างและภาษา "แรงงานไทย" ก่อนไปต่างประเทศ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกทักษะช่างและภาษา "แรงงานไทย" ก่อนไปต่างประเทศ

กระทรวงแรงงาน โดย "กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" ขานรับนโยบาย "รมว.แรงงาน" อัพสกิล "แรงงานไทย" เน้นทักษะช่างฝีมือ และภาษา ก่อนส่งไปทำงานต่างประเทศ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงแรงงานเข้าศึกษาดูงานระบบบริการระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ ณ สถาบัน Skill Future Singapore (SSG) ตรวจเยี่ยมสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ และได้ร่วมหารือข้อราชการกับนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ นั้น ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะฝีมือให้แก่ แรงงานไทย ก่อนเดินทางไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงประเทศอื่นๆด้วย

 

ซึ่งแรงงานไทยจำเป็นต้อง Upskill เกี่ยวกับทางด้านช่างฝีมือในสาขาต่างๆ และภาษา เนื่องจากการสื่อสารระหว่างการทำงานมีความจำเป็นต้องใช้ภาษาสากลในการสื่อสารกัน ทั้งนี้ เพื่อการยกระดับความสามารถของแรงงานให้มีทักษะหลากหลายสามารถแข่งขันกับแรงงานอื่นๆทั่วโลกได้ จึงได้สั่งการให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับทักษะฝีมือให้แก่แรงงานเป็นการเร่งด่วน

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดฝึกอบรมทักษะให้แก่แรงงาน โดยเน้นหลักสูตรช่าง ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อมเครื่องจักรยานยนต์ ช่างเชื่อม ช่างเดินสายไฟภายในอาคาร ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ช่างเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน (ไม้เครื่องเรือน) ช่างก่ออิฐฉาบปูน ช่างเคาะพ่นสีและภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น

 

เมื่อจบการฝึกอบรมแล้วสามารถเข้ารับการทดสอบมาตฐานฝีมือแรงงานเพื่อเป็นการการันตีความรู้ความสามารถ ช่วยสร้างความมั่นใจ และเป็นใบเบิกทางให้แก่แรงงานที่ต้องการจะไปทำงานต่างประเทศ ช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบฝีมือ

 

ในส่วนของนายจ้างได้ทราบและมั่นใจได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะฝีมือตรงตามตำแหน่งงานที่ต้องการซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ปรับปรุงหลักสูตร ค่าธรรมเนียม แบบทดสอบให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน รวมถึงการกำหนดมาตรฐาน มาตรฐานกลาง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และรูปแบบที่นายจ้างต้องการตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์คาดว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นายจ้างและสถานประกอบกิจการในประเทศสิงคโปร์จะมีความต้องการจ้างแรงงานไทย ทั้งสิ้นประมาณ 1,000 คน ในตำแหน่งผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในภาคอุตสาหกรรม ตำแหน่งงานช่างกึ่งฝีมือ ได้แก่ ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้างและบำรุงรักษาในกระบวนการผลิต ช่างในอู่ต่อเรือ ตำแหน่งงานช่างมีฝีมือ ได้แก่ ผู้ที่ทำงานในภาคก่อสร้างที่ถือใบอนุญาตทำงานประเภท S Pass, Supervisor, ผู้จัดการ และวิศวกร

 

สำหรับ แรงงานไทย นั้น ได้รับการชื่นชมในเรื่องทักษะฝีมือการทำงานขั้นสูง เป็นที่ไว้วางใจและพึงพอใจของนายจ้างสิงคโปร์ การที่แรงงานไทยได้มีโอกาสไปทำงานต่างประเทศ นอกจากได้สร้างประสบการณ์การทำงานแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะฝีมือ สร้างรายได้ ยกระดับฐานะให้แก่ครอบครัวด้วย

 

"อีกทั้ง ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการส่งออกแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถติดสอบถามข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4" อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าว