เช็ก ตาราง "รพ.ศิริราช" เปิด Walk in ฉีด "ไฟเซอร์" วันละ 1,500 คน

เช็ก ตาราง "รพ.ศิริราช" เปิด Walk in ฉีด "ไฟเซอร์" วันละ 1,500 คน

รพ.ศิริราช เปิด Walk in ให้ประชาชนทั่วไป และ บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้ารับบริการฉีด วัคซีนโควิด-19 "ไฟเซอร์" ประจำเดือน มิถุนายน วันละ 1,500 คน

โรงพยาบาลศิริราช ออกประกาศ เปิดให้ประชาชนทั่วไป และ บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้ารับบริการฉีด วัคซีนโควิด 19 ของบริษัท ไฟเซอร์ (Pfizer) โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และต้องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1, 2, 3, และ 4 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

 

ฉีดวันไหนบ้าง ? 

 

  • มิถุนายน วันที่ 2, 10, 17, 24 มิถุนายน 2565
  • และ 1 กรกฎาคม 2565 


เวลา 08.30-14.30 น.  ณ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด 19 หอประชุมราชแพทยาลัย
โดยจัดฉีดวันละ 1,500 คน โดยเป็นการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามแบบเต็มโดส

 

ฉีดเข็ม 5 ได้หรือไม่ สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 5 เนื่องจากยังไม่มีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข จึงขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามความจำเป็นเฉพาะราย จนกว่าจะมีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ รพ.ศิริราช จึงขอเรียนเชิญผู้ที่ต้องการฉีด วัคซีนโควิด-19 ตามเกณฑ์ข้างต้น เช้ารับการฉีดวัคซีนในวัน, เวลา, และ สถานที่ข้างต้น โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า (สามารถ walk in ได้)  

 

โดยทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฉีดวัคซีนในกรณีที่มีผู้ขอรับวัคซีนเกินจำนวนที่กำหนด และ วันเวลาในการฉีดวัคซีนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ทาง Facebook : sirirajpr ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เช็ก ตาราง "รพ.ศิริราช" เปิด Walk in ฉีด "ไฟเซอร์" วันละ 1,500 คน