อัปเดต 19 จุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิดฟรีทุกเข็ม จ.ชลบุรี 9-15 พ.ค.2565 เช็กเลย

อัปเดต 19 จุด Walk in ฉีดวัคซีนโควิดฟรีทุกเข็ม จ.ชลบุรี 9-15 พ.ค.2565 เช็กเลย

อัปเดตล่าสุด 19 จุด Walk in ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 รวมถึงเข็ม 1-2 จ.ชลบุรี ไฟเซอร์ แอสตร้าเซนเนก้า หรือ โคโวแวกซ์ ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเฉพาะสัปดาห์นี้ สามารถเลือกชนิดวัคซีนได้ทุกสูตร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รวบรวมสถานที่จุดวอล์คอิน (Walk in) ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกเข็ม อัปเดตล่าสุด 19 จุด รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ หรือ โคโวแวกซ์ ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤษภาคม 2565 สำหรับโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการสำหรับประชาชนในจังหวัดชลบุรีหรือประชาชนต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่รวม ATK 2,325 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

- ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจ้งวัน "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 รายเดิม เช็คเลย

- 17 พ.ค.นี้ เปิดเทอม 1/2565 นักเรียนนักศึกษา เช็กสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด

 

ซิโนแวค (Sinovac) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6-17 ปี (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ)

1.ซิโนแวคเข็ม 1 - เข็ม 2

2.ซิโนแวคเข็ม 1 - ไฟเซอร์เข็ม 2

 

วัคซีนโคโวแวกซ์ (Covovax) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้น (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ)

1. Covovax เข็ม 1 - เข็ม 2

2. Covovax เข็มกระตุ้น

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี และกลุ่ม 608 กรณีต่อไปนี้

1.สูตรไฟเซอร์เข็ม 1 – เข็ม 2

2.เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 3 เดือน ขึ้นไป (ให้บริการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน

1.ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม

2.ซิโนแวค (Sinovac) ครบ 2 เข็ม

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

1.แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ครบ 2 เข็ม

2.ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า

3.ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า

4.ซิโนแวค + ไฟเซอร์

5.ซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์

6.ไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม

7.แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 4 เดือน

1.ซิโนแวค 2 เข็ม + แอสตร้าเซนเนก้า

2.ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม + แอสตร้าเซนเนก้า

3.ซิโนแวค 2 เข็ม + ไฟเซอร์

4.ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม + ไฟเซอร์

5.ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า

6.ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า

7.แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์

 

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กรณีต่อไปนี้

1.สูตรแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 1 – เข็ม 2

2. สูตรแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 1 - ไฟเซอร์ เข็ม 2

3. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 3 เดือน ขึ้นไป

(ให้บริการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนเข็ม 1 ดังต่อไปนี้

1.ซิโนแวค

2.ซิโนฟาร์ม

3.แอสตร้าเซนเนก้า

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน

1.ซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม

2.ซิโนแวคครบ 2 เข็ม

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

1.ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า

2.ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า

3.แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม

 

แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 4 เดือน

1.ซิโนแวค 2 เข็ม + แอสตร้าเซนเนก้า

2.ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม + แอสตร้าเซนเนก้า

 

 

CR สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี