"โควิดวันนี้" ชลบุรีเสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ราย ยอดติดเชื้อรวม ATK 5,594 ราย

"โควิดวันนี้" ชลบุรีเสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ราย ยอดติดเชื้อรวม ATK 5,594 ราย

"โควิดวันนี้" (22 เม.ย.2565) สถานการณ์ โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อรวม ATK 5,594 ราย รายงานเสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ราย

"โควิดวันนี้" (22 เม.ย.2565) สถานการณ์ โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 882 ราย ไม่รวม ATK อีก 4,712 ราย มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 238 ราย

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "โควิด-19" 10 ข้อกับสถานะปัจจุบันก่อนเข้าสู่โรคประจำถิ่น

- "หมอมนูญ" ชี้ 4 กลุ่มคนไทยกับ วัคซีนโควิด ห่วงกลุ่มเสี่ยงติดเชื้ออาการหนัก

- ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี รวมมาให้ล่าสุดทั้งลงทะเบียน - Walk in

 

"โควิดวันนี้" 22 เมษายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 882 ราย ไม่รวม ATK อีก 4,712 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ราย

 

ณ วันที่ 22 เมษายน 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 984,013 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 8,641 คน (อัตราป่วย 878.14 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 8 ราย (0.81 ต่อแสนประชากร) ใส่ท่อหายใจ 6 ราย (0.61 ต่อแสนประชากร) ปอดอักเสบ 20 ราย (2.03 ต่อแสนประชากร)

 

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,918,667 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 6,217 คน (อัตราป่วย 324.03 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 29 ราย (1.51 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 27 ราย (1.41 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 25 ราย (1.30 ต่อแสนประชากร)

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 142,831 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 267,575 คน รวม 410,406 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 8,221 คน (อัตราป่วย 2,003.14 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 59 ราย (14.38 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 32 ราย (7.80 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 56 ราย (13.63 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 7 ราย

 • รายที่ 1 อายุ 85 ปี
 • รายที่ 2 อายุ 78 ปี
 • รายที่ 3 อายุ 96 ปี
 • รายที่ 4 อายุ 71 ปี
 • รายที่ 5 อายุ 60 ปี
 • รายที่ 6 อายุ 98 ปี
 • รายที่ 7 อายุ 70 ปี

สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

 • รายที่ 1 พบประวัติการรับวัคซีน 2 เข็มเมื่อวันที่ 27 ม.ค.2565
 • รายที่ 2 พบประวัติการรับวัคซีน 2 เข็มเมื่อวันที่ 23 ก.ย.2564
 • รายที่ 3 พบประวัติการรับวัคซีน 2 เข็มเมื่อวันที่ 10 ส.ค.2564
 • อีก 4 รายไม่พบประวัติการรับวัคซีน

 

ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะเข็มที่สาม ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นที่ผู้ทีอาศัยในจังหวัดชลบุรียังไม่ได้รับการฉีดจำนวนมาก การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ยังมีอัตราอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากมาโดยตลอด ขอความร่วมมือให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบตามเกณฑ์

 

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี ร้านอาหารจำหน่ายสแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร

1.เลิกงานไม่สังสรรค์

2.อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3.ป่วยต้องหยุด

4.จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5.เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

 

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

 

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

 

ค้นให้ตรงเป้า เฝ้าให้ตรงจุด ร่วมใจฉีดวัคซีน สู่โรคประจำถิ่น

 

1.ค้นให้ตรงเป้า ผู้ที่มีอาการไข้หวัด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่ได้วัคซีนไม่ครบ มีโอกาสเสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้วย ATK

2.เฝ้าให้ตรงจุด สถานที่ที่มีกลุ่มเปาะบาง เสี่ยงค่อความรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการควบคุมการระบาดได้ยาก หากเกิดการระบาดขึ้น ต้องได้รับการคัดกรองด้วยATK สม่ำเสมอ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานพักพิงคนพิการ ร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว

3.ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

4.สู่โรคประจำถิ่น เชื้อโควิด-19 ได้ลดความรุนแรงลง และเข้าเป็นโรคประจำถิ่น ในที่สุด ทุกคนป้องกันตัวเองตามมาตรการ univeral protection ยังคงเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะช่วงที่กำลังมีการระบาดในวงกว้าง เพื่อชลอการระบาดไม่ให้รวดเร็วเกินไป ให้ดำเนินการตามมาตรการ คัดการด้วย ATK ก่อน และสามารถแยกกักที่บ้านได้หากไม่มีอาการและไม่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีเสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ราย ยอดติดเชื้อรวม ATK 5,594 ราย

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี