"โควิด-19" 10 ข้อกับสถานะปัจจุบันก่อนเข้าสู่โรคประจำถิ่น

"โควิด-19" 10 ข้อกับสถานะปัจจุบันก่อนเข้าสู่โรคประจำถิ่น

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือ "หมอยง" โพสต์เฟซบุ๊กประเด็น "โควิด-19" เผย 10 ข้อเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันก่อนเข้าสู่โรคประจำถิ่น ชี้เราจะต้องอยู่กับไวรัสนี้ตลอดไป

(21 เม.ย.2565) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือ "หมอยง" หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กประเด็น "โควิด-19" เผย 10 ข้อเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันก่อนเข้าสู่โรคประจำถิ่น

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เปิดข้อมูลเหตุผลที่ว่า "โควิด-19" จะอยู่กับเราตลอดไป

- ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 21,931 ราย ตาย 129 ราย ATK อีก 20,926 ราย

- "วัคซีนโควิด" เข็มกระตุ้น 3-4 ต้องฉีดสูตรไหน? ถ้าติดโควิดต้องกิน "ยา" อะไร?

 

สถานะปัจจุบันเกี่ยวกับ "โควิด-19" ก่อนเข้าสู่โรคประจำถิ่น หรือโรคประจำฤดูกาล ซึ่ง "หมอยง" ระบุไว้ 10 ข้อ ดังนี้

 

1.เราไม่สามารถที่จะกำจัดไวรัส "โควิด-19" ให้หมดไปจากโลกใบนี้ของเราได้ เราจะต้องอยู่กับไวรัสนี้ตลอดไป

2.การระบาดของโรคในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มการติดต่อง่ายขึ้น และความรุนแรงของโรคลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์มาโดยตลอด

3.ระยะฟักตัวของโรคสั้น 2-5 วัน แนวโน้มในการกักตัวสั้นลงเป็น 7 บวก 3 หมายถึงกักตัวแค่ 7 วันและอีก 3 วันใช้วิธีการดูแลป้องกันการแพร่กระจายโรค

4.ไม่มีการหาไทม์ไลน์ เพราะโรคกระจายอยู่ทั่วไปจึงเป็นการยากที่จะบอก

5.การระบาดเกิดกลุ่มในครอบครัวได้ง่าย จึงทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก เมื่อติดเชื้อแล้วก็จะมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นมาด้วยเช่นกัน ในอนาคตการระบาดในโรงเรียน สถานที่มีคนหมู่มากเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ที่เราได้พบเห็น

6.ความรุนแรงของโรค จะพบในกลุ่มเปราะบาง อายุมาก มีโรคประจำตัว

7.การสร้างภูมิต้านทานด้วยวัคซีนมีความจำเป็น ลดความรุนแรงของโรค จำเป็นที่จะต้องมีเข็มกระตุ้น

8.ยาต้านไวรัส จะมีการพัฒนาออกมา และจะมีประสิทธิภาพดีขึ้น เพื่อใช้กับกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรครุนแรง

9.การศึกษาวิจัยให้ได้องค์ความรู้ มาใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรค ป้องกัน รักษามีความจำเป็น

10.มาตรการในการป้องกันโรค สุขอนามัย ล้างมือ หน้ากากอนามัย กำหนดระยะห่าง ยังมีความจำเป็น จนกว่า โรคนี้จะเข้าสู่โรคประจำถิ่น หรือประจำฤดูกาล เช่น โรคทางเดินหายใจทั่วไป การใช้ต่อไปก็มีประโยชน์ต่อโรคทางเดินหายใจเช่นเดียวกัน

 

ถึงแม้ว่าจะเข้าสู่โรคประจำถิ่นหรือตามฤดูกาล ก็ยังคงต้องติดตามความรุนแรงของโรค การเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของโรคให้อยู่ในสภาวะควบคุมได้

 

CR เฟซบุ๊ก หมอยง