อุตสาหกรรมก่อสร้างผนึกพลังอัพสกิลแรงงาน

อุตสาหกรรมก่อสร้างผนึกพลังอัพสกิลแรงงาน

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยผนึกพลังอัพสกิลแรงงานช่างผ่านสถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น “ตราเสือ” เพื่อการก่อสร้างตอบโจทย์ลูกค้าพร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันบนเวทีโลก

ปัจจุบันฝีมือแรงงานช่างในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยไม่ด้อยไปกว่าชาติใด สิ่งสำคัญคือการเสริมทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการที่มีคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมาทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมุ่งให้ความสำคัญกับการยกระดับฝีมือแรงงาน และสิ่งเหล่านี้ถูกจับมาเป็นแกนกลางของ “ตราเสือ” ด้วยการใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ควบคู่ไปกับการร่วมยกระดับฝีมือแรงงานช่างไทยให้มีคุณภาพสูงพร้อมแข่งขันได้ในเวทีโลก

จึงเป็นที่มาของการเปิดตัวศูนย์เทคโนโลยีการฉาบปูนแห่งแรกในอาเซียน ด้วยงบประมาณลงทุนราว 20 ล้านบาท ในปี 2550 มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัยพร้อมส่งต่อความรู้ให้กับแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ “สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น ตราเสือ” 
 

นพพร กีรติบรรหาร Deputy Chief Marketing Officer - Marketing and Branding Cement and Green Solutions Business – เอสซีจี  กล่าวในงานเปิดตัว สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น ตราเสือ ว่า โครงสร้างการพัฒนาการก่อสร้างของประเทศไทยเปลี่ยนไป การก่อสร้างหน้างานมีข้อจำกัดทางกฏหมาย แรงงานช่างหายากขึ้น “ตราเสือ” ผู้นำนวัตกรรมปูนซีเมนต์จากรุ่นสู่รุ่นที่นำเสนอนวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องกว่า 108 ปี เห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ปูนที่มีคุณภาพสำหรับงานฉาบผนังและงานพื้น มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้การก่อสร้างรวดเร็วและได้คุณภาพ เป็นการเอื้อกับผู้พัฒนาโครงการก่อสร้างขยายธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการพัฒนาความรู้และบุคลากรต่าง ๆ ให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีการก่อสร้างยุคใหม่และตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศได้

ธีระยุทธ พันธ์มีเชาว์ Technical Service Strategy Director บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น  ตราเสือ ตั้งอยู่ที่ จ.สระบุรี  เป็นเสมือน สำนักตักศิลา ศูนย์บ่มเพาะพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานช่างก่อสร้าง แหล่งรวมองค์ความรู้เทคนิคการก่อสร้าง งานปูนซีเมนต์งานผนังและพื้นอย่างครบวงจรแห่งแรกของอาเซียน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญช่วยอัพสกิลมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

15 หลักสูตรฝึกอบรม ถูกพัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่มีมายาวนานของตราเสือร่วมกับพันธมิตร ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และการใช้งานปูนซีเมนต์ ทั้งงานพื้นและผนัง และอีก 5 หลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพในหมวดสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

อุตสาหกรรมก่อสร้างผนึกพลังอัพสกิลแรงงาน

โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ หลักสูตรการอบรมพื้นฐานสำหรับช่างทั่วไป และหลักสูตรการอบรมขั้นสูงสำหรับแรงงานมืออาชีพที่จะพัฒนาเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต โดยไม่เพียงแค่การอบรมในสถาบัน ฯ เพียงอย่างเดียว แต่เปิดกว้างหลายช่องทาง ครอบคลุมทั้ง ช่องทางออฟไลน์ ออนไลน์ และ Virtual Reality โปรแกรมจำลองเสมือนจริง หรือสามารถส่งผู้เชี่ยวชาญหรือที่เรียกว่า สมาร์ทไทเกอร์ทีม (Smart Tiger Team) ลงพื้นที่อบรมให้กับแรงงานช่างที่หน้าไซต์งานก่อสร้างได้

“ตราเสือ มีทีมงานกว่า 40 ทีม มีผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านการประเมินจากสถาบัน ฯ ได้มาตรฐานระดับสากลประมาณ 2,000 คน ถึงวันนี้เราสามารถผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างแล้วกว่า 30,000 คน แต่เมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมแล้วยังคงไม่เพียงพอ ดังนั้น ตราเสือ ยังคงเดินหน้าต่อไปในการพัฒนา สกิลและยกระดับคุณภาพชีวิตช่างไทยให้ดีขึ้น มากกว่าแค่การทำธุรกิจเพียงอย่างเดียว” ธีระยุทธ กล่าว

ทั้งนี้ ในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ “Technology for Modern Construction” เทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างสมัยใหม่ โดยผู้ที่อยู่ในแวดวงการก่อสร้าง มาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พัฒนาโครงการก่อสร้างของไทย

สุชาติ สาริกานพคุณ Head of Construction Academy บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จกับการบริหารโครงการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นั่นคือ คุณภาพของสินค้าและบริการ  ซึ่งการได้รับการดูแลจากสมาร์ทไทเกอร์ทีม เข้ามาช่วยดูแลในด้านของวัสดุ และวิธีการก่อสร้าง อบรมช่างที่ไซต์งาน ส่งผลให้ต้นทุนไม่บานปลาย คุณภาพของงานดีขึ้น และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า

สุภาพ จรัลพัฒน์ Managing Director บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) กล่าวว่า การขาดแคลนแรงงาน รวมถึงช่างฝีมือนั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อรับกับเทรนด์ที่เปลี่ยนไป ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อที่จะอยู่กับมันให้ได้

เอกชัย ภักดีเมฆานนท์ Vice President, Property Management  บริษัท หาดทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า  สิ่งที่เราตั้งใจอย่างต่อเนื่องคือ การเลือกใช้สินค้าคุณภาพ ความเอาใจใส่สินค้าและบริการเพื่อได้แบบบ้านที่เหมาะกับลูกค้ามากที่สุด รวมทั้งการสนับสนุนจากตราเสือ นำเครื่องมือและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทีมงานลงพื้นที่เทรนด์คนงาน สอนการใช้เครื่องมือที่แตกต่างช่วยพัฒนาฝีมือได้มากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพและส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าในที่สุด

ศาสตรา สัจเดว์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทรอยัล สยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวว่า จากการดำเนินธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรมากว่า 20 ปี สิ่งที่เน้นย้ำ คือ คุณภาพ ความใส่ใจ การปรับตัว การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งตามเทรนด์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและสร้างความคุ้มค่าให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนในอุตสาหกรรมจะรวมพลังกันในการสร้างมาตรฐานแรงงานมาตรฐานฝีมือช่าง เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน และตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้ในอนาคต