รับวัคซีนโมเดอร์นา เสริมภูมิโควิด-19 ให้ทุกคนในครอบครัว

รับวัคซีนโมเดอร์นา เสริมภูมิโควิด-19 ให้ทุกคนในครอบครัว

รับวัคซีนโมเดอร์นา เสริมภูมิโควิด-19 ให้ทุกคนในครอบครัว

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วง การรับวัคซีนเสริมภูมิโควิด-19 เพื่อลดความรุนแรงของโรคแทรกซ้อน และอัตราการเสียชีวิตจากการได้รับเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้การรับวัคซีนยังเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสเจ็บป่วยรุนแรงและลดการกระจายเชื้อไปสู่บุคคลในครอบครัว และคนรอบข้างที่เรารักอีกด้วย 

รับวัคซีนโมเดอร์นา เสริมภูมิโควิด-19 ให้ทุกคนในครอบครัว

โดยโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มีบริการวัคซีนทางเลือก สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป โดยสามารถเลือกได้ระหว่างรับวัคซีนแบบครบโดส 2 เข็ม (Full Dose) โดยจะมีการเว้นระยะห่างระหว่างวัคซีนเข็มที่ 2 และวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นเวลา 28 วัน หรือเลือกรับวัคซีนแบบเข็มกระตุ้น (Booster Dose) เพื่อคงประสิทธิภาพของภูมิโควิด-19 หลังจากการรับวัคซีนยี่ห้อใดก็ตาม ครบโดสแล้ว โดยการรับวัคซีนทางเลือกมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เข็มละ 1,650 บาท และคาดว่าจะพร้อมให้บริการในไตรมาส 1 - 2 ปี 2565

รับวัคซีนโมเดอร์นา เสริมภูมิโควิด-19 ให้ทุกคนในครอบครัว

ท่านสามารถดูรายละเอียดคำแนะนำเบื้องต้นในการรับวัคซีนได้ที่: https://www.princhealth.com/moderna-vaccine/ หรือ https://vaccineregister.princhealth.com/booking