“ไทยออยล์” คว้ารางวัลด้านความยั่งยืนระดับโลก

“ไทยออยล์” คว้ารางวัลด้านความยั่งยืนระดับโลก

“ไทยออยล์” คว้ารางวัลด้านความยั่งยืนระดับโลก สะท้อนมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนในระดับสากล

เมื่อเร็วๆนี้ “ไทยออยล์” ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนระดับซิลเวอร์คลาส (Silver Class) ของอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซ จากการประกาศผล S&P Global Sustainability Award ประจำปี 2565

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า รางวัลนี้สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยไทยออยล์ยึดหลักการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล (ESG) มาโดยตลอด ด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่เป็นเลิศนี้ ทั้งในด้านการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและนอกประเทศ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

“นอกจากนี้ ไทยออยล์ ยังได้รับการประกาศรับรองเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากการจัดอันดับจากการประเมินดัชนีความยั่งยืนของ S&P Global ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงิน และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาอีกด้วย” คุณวิรัตน์ กล่าวเสริม